Otto Dix 1891-1969 Petrus en de Haan

14e zondag na Pinksteren
“Liegen mag niet”, leerden we als kind. Maar wie genoeg Hebreeuws, Grieks of Latijn heeft gestudeerd kan tenminste vertellen dat het zó niet in de Tien Geboden bedoeld wordt. Er staat: Gij zult geen valse getuigenis spreken over uw naaste. Voor we ‘niet liegen’ lezen, moeten we ons wel realiseren dat het erom gaat dat we als ‘getuige’ kunnen worden opgeroepen. Zoals Petrus. “Heb ik u ook niet samen met hem gezien?”. Hij ontkent. Dat gebeurt nog eens. Tenslotte kraait een haan, zoals Jezus had voorzegd. Probeert Petrus zichzelf te ‘redden’? Dát bedoelt het 9e gebod: als een getuige een valse verklaring aflegt laat hij niet alleen een ander, slachtoffer èn/of dader, maar tenslotte ook zichzelf, in de steek! Wordt vervolgd A.W.

logo-website