Strenge African-Amerikaanse voorstelling van Orthodoxie

16e zondag na Pinksteren
‘We zijn eigenlijk heel orthodox’, zegt de voorganger van de evangelische gemeente. Het gaat om wat bedoeld wordt met ‘orthodox’. Is God, of de bijbel ‘orthodox’, streng gelovig, ouderwets, rechtzinnig, conservatief en behoudend? M.i. mag wie voorgaat dat uitzoeken, definiëren, bestuderen. Dat lijkt mij net even iets méér moeite kosten dan ‘beleving’ alleen. Misschien heeft de voorganger in deze evangelische gemeente dat wel allemaal in huis, die theologische studie vol oude talen. Dan lijdt de vrolijkheid en de uitbundigheid van het vieren bepaald niet onder de geleerdheid van de voorganger. Als ‘beleving’ het voertuig is dat het geloof van de aanwezigen bepaalt, hoeft wie voorgaat alleen maar te ‘bewaken’ wát er beleefd wordt. Heel veel mág, niets ‘moet’, maar niet àlles kán. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website