Waarom kerkgebouwen openhouden als het aantal kerkgangers in een huiskamer past?

17e zondag na Pinksteren
Wellicht delen we met heel veel anderen dát we geloven. Wát geloven we? Wát delen we dan? Over het verschil in ‘dat’ valt weinig of niets te zeggen, over het ‘wat’ des te meer. Er gingen bij de fusie tot PKN wel een aantal kerkgenootschappen in elkaar op, maar de Hersteld Hervormde Kerk, de Remonstrantse Kerk of een (Christelijk)  Gereformeerde Kerk gelooft heel wat anders dan de PKN. Die sloten zich dus niet aan bij het ‘dat’ van de PKN. Elk mens kan in zijn eigen hart best geloven wat men wil. Maar door lid te worden van  een kerkgemeenschap stem je ook in  met het ‘wat’ van die gemeenschap. Met z’n allen wordt in zo’n gemeenschap geloof ‘beleefd’ maar ‘wat’ er te beleven valt, wordt bewaakt door de ‘kerkelijke institutie’.
Wordt vervolgd. A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari