Doop door onderdompeling in de Stadsgracht voor de Plantagekerk te Zwolle (2016)

19e zondag na Pinksteren
Het lijkt zo prachtig, zo emotioneel,  zo diep, als een als kind al gedoopte volwassene uiteindelijk besluit zich toch nog te laten onderdompelen. Kijk toch eens: uit dit gedoopte kind is een gelovige gegroeid! Dat kan toch niet mooier? Maar die emotionele onderdompeling als volwassene vertelt ook iets anders. Van het éérdere ‘Doopcadeau’ uit handen van de Eeuwige wordt het cadeaupapier bij nader inzien niet mooi genoeg gevonden. Nee, met de woorden en zinnen van onze ’individuele’ belijdenis menen we een beter en sterker ‘papiertje’ te hebben gevonden! Maar hoe sterk is eigenlijk dat door mensen zelf  ingepakte geloof dat de basis vormt voor de onderdompeling? Zal dát dan nooit meer wankelen? De Eeuwige, en ook de Man van Nazareth, weten beter. Nu wij nog. Wordt vervolgd A.W. 

logo-website