“Christenen willen zich laten raken door God en overal waar het instituut dat in de weg staat, moet het instituut weg”

20e zondag na Pinksteren
Geloofsrituelen veranderen vandaag de dag sneller dan ooit. De waakfunctie over het ‘wat’ van het geloof is zwakker geworden. De belevingsfunctie van het ‘dát’ wordt als veel dieper ervaren. De wereldse vormen van beleven dringen door tot in de kerk. Voor de een betekent dat broodnodige vernieuwing van het ‘dát’, voor de ander een steeds akeliger wordende misvorming van het ‘wát’. Die kloof tussen beide kanten van geloven lijkt steeds dieper te worden. Het is als met de twee koppen van de lucifer. Zijn wij alleen van ‘vandaag’ of hebben we ook een boodschap aan gisteren, aan wie ons voorgingen, met het oog op de toekomst?   Voor we de kerk bij de kliko zetten: laten  we van elkaar nog het ‘samen’  herkennen: de tekenen van geloof, hoop en liefde. Wordt vervolgd A.W.

logo-website