Adolf Eberle (1843-1914) Bij de schapen

21ste zondag na Pinksteren
‘De liefde van God voor zijn volk gaat heel diep. Wie is dan Zijn volk? Dat zijn mensen die in Hem geloven’ (zie 11de  zondag)’. Is het genoeg ‘Zijn volk’ te omschrijven als ‘mensen die in hem geloven’? Die definitie doet tegelijk te kort en belooft te veel. G’d sluit zijn Verbond met het oude Israël en, zoals het cadeau van de doop geen nieuw, eigenzinnig, papiertje nodig heeft, kan niemand aan die verbondsluiting van lang geleden iets veranderen. Oud-Israël en in het verlengde daarvan het Jodendom, is en blijft ‘volk van G’d’. Ook als daar, meer dan ooit, niet religieuze Joden toe behoren. Maar wij, navolgers van die ene, van Jezus?  Wij zijn ‘de schapen uit die andere schaapskooi’, luisterend naar Jezus’ Joodse stem.
Wordt vervolgd A.W.

logo-website