Raadselcadeau “Schepping”? – bron www.indebuurt-Enschede

22ste zondag na Pinksteren
Van origine is Jezus als ‘zoon van God’ helemaal geen ‘goddelijk’ persoon. (zie 11de zondag).  Jezus ‘spreekt’ in de geest van G’d, hij legt uit, voor mensen van zijn eigen tijd, wat G’d in Zijn leer heeft bedoeld. Maar menige stroming zegt ook dat Jezus gekomen is als ‘Redder’. Waarvan? Van zonden, zegt het christendom. Want mensen zijn zondig geboren. Maar lijkt dat niet op het scheppingscadeau van G’d dat in de loop der eeuwen door ménsen in een (minder fraai) theologisch papiertje is verpakt? Mensen kunnen hele rare dingen doen. Echt zónde van zo’n mooi cadeau als de Schepping! Dus: laat je niet alleen door Jezus ‘redden’. Luister naar zijn uitleg. Klopt je leven niet (meer) met het cadeau? Heb je het weggesmeten? Cadeau oprapen, uitpakken, uithuilen, omkeren en opnieuw beginnen!
Dat mag. Altijd. Wordt vervolgd A.W.

logo-website