Bijbel leren lezen: geen ‘Kookboek Fatsoen’

23ste zondag na Pinksteren
Christenen willen zich laten raken door G’d en het instituut kerk staat daarbij  in de weg? (zie 20ste zondag) Het is een dilemma: een kip-ei dilemma. Wordt  een mens als  ‘christen’ geboren, wil die zich van kind af aan laten  raken door ‘God? Of krijgt  een mens op een dag  een vermoeden van G’d  en stapt daarom een leerweg op? Om al voortgaande, wie weet, zich op een dag ‘christen’ te’ noemen. Omdat die mens ontdekt heeft, geleerd heeft,  dat  de ENE  de mens wil ontmoeten, aanraken? De Kerk biedt, als het goed is, juist alle ingrediënten voor die leerweg aan, o.a. dat wij vandaag de éérsten (en naar ik vurig hoop ook de láátsten) niet zijn met zo’n vermoeden. Al lerend wordt een mens van ‘schaapachtig’ een ‘volgend schaap’ die vertrouwen heeft in de Herder.  Ook als er is afgedwaald! Wordt vervolgd. A.W.

logo-website