Mat. 24:32 – ‘Als van de vijgenboom de bladeren uitbotten, is de zomer nabij!’

Zondag 1 december 1e Advent
Het kerkelijk jaar houdt erg van herhaling. Vooral van tijden, tijden met en zonder grote feesten. Op zondag 27 november j.l. sloten we zo’n feestloze tijd af: de  laatste zondag van het kerkelijk jaar die niet voor niets ‘Voleinding’ heet. Voleinding betekent zo iets als: ‘Nu is de tijd toch wel zó rijp dat de nieuwe hemel op de nieuwe aarde komen kan?  Maar eerlijk gezegd, het is er niet van gekomen. Om ons heen is er veel ‘duisternis’, letterlijk en figuurlijk.  Komt dat er ooit, dat licht? Moeten we meer geduld hebben? Of opnieuw leren hoe het wel  zou kunnen? Daarom begint het kerkelijk jaar opnieuw, met vier zondagen van Advent. Wordt vervolgd A.W.

logo-website