Naar Jan Toorop(1858-1928) De engel Gabriël
Mat 1: 18-25 – ‘…opdat vervuld zal worden wat vanwege de Heer is gezegd door de profeet die zegt: zie, de maagd zal in de schoot krijgen en een zoon voortbrengen en als zijn naam zullen ze uitroepen ‘Immanoeël’, vertaaldis dat:
‘met ons is God!’

Zondag 22 december 4e Advent
De tijd gaat razend snel. Jozef en zijn ondertrouwde, zwangere Maria zijn al onderweg van Nazareth naar Bethlehem. Met hen begint ons nieuwe ‘leren’. 
De overheid jaagt je naar een volkstelling, ook het kindje dat je verwacht  aarzelt niet: het gaat hoe dan ook geboren willen worden. Het wil op tijd worden meegeteld! Als dat maar goed gaat, voorlopig nog schommelend op die ezel die…in het hele kerstverhaal eigenlijk niet voorkomt.
Gelukkig zijn daar kinderbijbels voor. Straks krijgt die ezel ook nog gezelschap van de os. Hoe dan ook, in ons groeit de verwachting maar door. Wat met het kindje van Kerst begint is de reis die via de Adventzondagen, Kerst en Drie Koningen uitkomt bij Pasen en Pinksteren. Wordt vervolgd A.W.

logo-website