Jacoba Antonia de Graaff(1857-1940)
-ruif met 2 schapen
Lucas 2:1-10 – ‘Er zijn in die landstreek herders geweest die (…) waakten over hun kudde’

Kerstnacht dinsdag 24 december
Vannacht gebeurt het. Maria baart haar kindje en zo vertelt Lucas: ‘zij wikkelt hem in doeken en legt hem omhoog in een kribbe omdat er voor hen geen plaats is geweest in de herberg’. Was er nou plaats in een bóvenkamer of in een dierenstal? Maria heeft hem dus ingebakerd, iets dat men gewoon was te doen bij een pasgeborene.  In de Naardense vertaling nog wel ‘kribbe’, elders: ‘voederbak’ uit angst dat ‘kribbe’ teveel romantiseert! Maar het hele Kerstfeest  is toch al lang ‘verromantiseerd’, in en buiten de kerk? Herberg doet daarin ook mee. Plaats was er niet (meer) in het gastenverblijf van het stadje Bethlehem. Een ding is zeker: koud hadden zij het vast niet, Jozef, Maria en het kindje. Wordt vervolgd A.W.

logo-website