Mat. 23:34-38 – De heilige Stefanus gestenigd

2e Kerstdag donderdag 26 december
Die ‘haast’ van het kerstverhaal was er vroeger nog meer dan tegenwoordig. Dat verhaal wil (de hoop op) vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping met de snelheid van het licht dichterbij brengen. Maar als mensen zich daarnaar echt willen gedragen, moeten ze niet vreemd opkijken dat ze voor ‘wereldvreemde idealist’, ‘klimaatdrammer’, geitenwollensokkenjager, e.d. worden uitgemaakt. De  eerstelingen van een beweging wekken grote agressie op bij wie nog lang niet zover is. De kerk weet dat ook Jezus uiteindelijk dat lot treft. Op 2e Kerstdag gedenkt men Stefanus, de mens die als eerste van velen in Jezus Messiaanse trekken herkent. Dat kost Stefanus zijn leven. Wordt vervolgd A.W.

logo-website