Lucas 2: 33-40 – links de man met het kooitje met twee duiven: Maria en Jozef zijn naar het heiligdom gekomen om ‘wat in de Wet gewoonte is, met hem te doen’: het dankoffer te brengen!

Zondag 29 december 1e na Kerst
De tijd raast door. Het verhaal van de drie magiërs uit Matteus moet volgende week nog komen. Lucas vertelt van de ontmoeting van Jozef en Maria met het kindje bij de Tempel met de rechtvaardige Simeon en de profetes Hanna. Door hen beiden  wordt gezegd dat het jongetje een ‘Mens van Naam’ zal worden. Hij zal spreken over G’d, hij zal in G’ds naam goed van kwaad scheiden, kortom hij zal alle trekken van de langverwachte Messias vertonen!
Wordt er alleen goeds voorspeld voor Jezus aan Jozef en Maria? Simeon voorziet echter ook het zwaard dat door Maria’s hart zal gaan: lang niet iedereen zal deze mens van harte omarmen. Wordt vervolgd, A.W.

Online dienst van

20 juni 10:00 uur