Johannes 2:1-11-‘Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen, te Kana in Gallilea-Uit: Bijbel voor kinderen, illustratie Kees de Kort’

Zondag 19 januari – 2e na Epifanie
Onze jeugdjaren zijn niet ónbelangrijk, maar óók niet overdreven bélangrijk, Geen kind bereikt zonder leerweg  de volwassenheid. In de geschiedenis van Jezus gaat het daarom om die leerweg, om de ‘Man van Naam’ die hij worden moet. Er is om mee te beginnen een bruiloft. In Kana. De bruid wordt niet genoemd. Wel gasten: Jezus, zijn moeder. En zes vaten water waarmee zanderige handen kunnen worden schoongespoeld.  Water is van levensbelang in het snikhete Oosten. Als de wijn opraakt moet het vertrouwen in de liefde van het bruidspaar, de liefde om te leven, blijven. Niet omdat zijn moeder het zegt, maar omdat Jezus op de liefde van G’d vertrouwt wordt die levensader water tot de wijn van het feest! Wordt vervolgd A.W.

logo-website