Mat 5:1-12 – Jezus preekt nog steeds op de Berg. Wie niet hoort zal verdwalen op ‘de brede weg’?

Zondag 9 februari – Septuagesima
Vanaf nu heeft elke zondag van ouds weer een eigen naam,  te beginnen met ‘de zeventigste’ voor Pasen. De vreugde van kerst is nu bijna versleten. Het kindje in de kribbe is veel te snel naar onze zin volwassen geworden. Hij kwam aan het licht van zijn betekenis op 5/6 januari toen hij, zo klein als hij was, de machtige Herodes weerstond. Weliswaar met een vlucht naar Egypte. Een goed verstaander hoort dat Herodes het kindje naar het leven stond. Want ‘Egypte’ klinkt in Joodse oren als ‘Mitsraim’, als ‘Faraonië’, zoals theoloog en dichter Willem Barnard dat uitdrukt: de wereld van onbarmhartig geweld en slavernij waaruit Mozes in opdracht van G’d het volk heeft bevrijd. Niet voor niets wordt Jezus leven vanaf het begin verbonden met……Wet, Profeten en Psalmen!. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website