Mt 5:13-16 – Jezus’ Bergrede wil dat wij het zout der aarde worden. Daarmee wordt de aarde bewaakt, beheerd, en behoed

Zondag 16 februari – Sexagesima
Jezus zal ‘Man van Naam’ zijn omdat hij zijn leven in dienst stelt van de bevrijding van wie bij hem willen horen. Om zich heen verzamelt hij bondgenoten, een twaalftal. Een en al symboliek: het door Mozes  bevrijde volk werd gevormd door 12 stammen. Elke stam droeg de naam van een van de zonen van Aartsvader Jacob.  In die traditie leeft en werkt Jezus. Matteus laat hem dan ook zeggen: ‘Denk maar niet dat ik gloednieuw ben, dat wat ik beoog nooit is vertoond. Het is er allemaal al heel lang in ‘Wet en Profeten’. Wie de geboden zal doen en ze zal léren, die zal groot zijn in het koninkrijk der hemelen. Dát is wat Jezus gaat doen. Pats-boem. Wordt vervolgd A.W.

logo-website