Mat 6:1-6 ‘bidden in het verborgene’.

Woensdag 26 februari – Aswoensdag
Op deze dag  gingen (en gaan?) velen naar de kerk om een askruisje op het voorhoofd te laten tekenen. De as komt van de verbrande palmtakken van vorig jaar waarmee Jezus op Palmzondag Jeruzalem is binnengehaald. Zei de priester die het kruisje op het voorhoofd tekent vroeger: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren ‘, de mens herinnerend aan de Zondvloed (Genesis 3:19), nu is dat een beetje nieuw-testamentisch bijgeschaafd tot: ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’. Het zijn de woorden die Marcus opschrijft als Jezus zijn preekwerk begint in Gallilea. Het gaat om: ‘omkeren’, een verkeerd ingeslagen route verlaten en terugkeren naar het punt vanwaar je een ándere, betere,  weg kunt inslaan. Wordt vervolgd A.W.

logo-website