Mat 4:1-11- Van links naar rechts: ‘Duivel: ‘Zorg dat stenen brood worden’; ‘Werp je naar beneden, engelen zullen je op hun handen opheffen; de hele wereld ligt aan je voeten’. En Jezus?:Alleen G’d zul je vereren!

Zondag 1 maart – Invocabit
Vandaag begint de 40-dagentijd. Dat is de voorbereidingstijd op Pasen. Het is zoiets als de ‘verwachting’ van Advent. Verwachting en bespiegeling naar twee kanten. Dat wat kómt aan feestelijkheid mag ook weer niet een race zijn waarbij alle hordes worden overgeslagen. De 7 weken min de zondagen worden ingezet om te leren wie G’d wil zijn en wie wij als mensen zijn. Want, zo zeggen we dat: geloof draait toch om óns? Misschien is dát wel de waarheid waar het meest aan getwijfeld kan worden Wie en hoe zijn wij eigenlijk? Gaat het echt om ieder van ons persoonlijk? Misschien wel minder dan we denken. Natuurlijk draait geloof om G’d en mensen, maar dan wel om mensen samen.. Wordt vervolgd A.W.

logo-website