Mat. 17: 1-13-‘Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb’.

Zondag 8 maart – Reminiscere
De mooie naam van de zondag komt van psalm 25. ‘Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik; beschaam mij niet.’ Is ‘ik’ uit die psalmen voor u en mij persoonlijk bedoeld? Mag wel, maar hoeft bepaald niet. Het bijbelse  ‘ik’ geldt voor elk individu die zich eerst als deel van een gemeenschap beleeft. Bouwen aan een samenleving naar G’ds hart doe je echt niet in je eentje, daar heb je nu eenmaal elkaar voor nodig. Jezus laat aan Johannes en Petrus  vandaag zien dat zelfs hij niet in zijn eentje het Koninkrijk dichterbij brengt. Mozes en de profeet Elia gaan al zo heel lang voorop. Wij mensen kunnen dus al lang wéten hoe het kán, dat samenleven. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website