Joh 4: 5-42-‘Dan zou ú het hém vragen en zou hij het u gegeven hebben: levend water!’ Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw (Pieterburen)

Zondag 15 maart – Oculi
Maar waarom steeds weer de nadruk op ons samen leven? Tja, dat is het raadsel van ons geloof. Vandaag moeten we volgens psalm 25 ons oog gevestigd houden op de Heer. ‘Zie naar mij om en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos’. Is dat nog ‘taal’ van en voor vandaag? Het laat ons in elk geval zien dat ‘geloof’ allesbehalve een makkie is, of je nu die statige taal van de bijbel gebruikt of de taal van vandaag: ‘Heer ik denk steeds aan u, want u redt mij van mijn vijanden; kom bij me en laat me uw liefde zien want ik ben ongelukkig en alleen’. Het geloofsgeheim is, dat G’d geen toverstokje heeft. Als wij aan G’d vertellen dat we dringend hulp nodig hebben, moeten er ménsen komen om te helpen! Wordt vervolgd, A.W.

logo-website