Joh. 9:1-13 – ‘Ga heen naar Siloam en was je schoon! Toen ik wegging en mij had gewassen, kon ik kijken!’ Detail van ‘De blinde van Jericho’ 1475’ (Catharijne Convent Utrecht)

Zondag 22 maart – Laetare
Ongelooflijk, door de paarse kleur in de kerk gaat alweer een beetje wit: dan wordt het roze. ‘Opgelet, het feest komt er écht aan!’. Dat kerkelijk jaar, die zondagen, met hun mooie namen, die grote feesten, Pasen, Pinksteren, Kerstmis is een en al ‘spel’. Vanaf het begin is het G’d ernst: het moet en zál iets wórden,  die schepping! Hoe mooi de verhalen over de schepping ook zijn, er hangt een met neon verlicht bordje met 2 zinnetjes boven: ‘Zonder jou, mens, komt er van die prachtige schepping niets terecht.’ en  ‘Pas op voor afgoden’. Tja. Zijn die 40 dagen vóor Pasen er nou echt om te doordenken wat dat betekent? Wordt vervolgd, A.W.

logo-website