Mat. 28: 1-20-‘Maar ten antwoord zegt de engel tot de vrouwen: weest gij niet bevreesd; ik weet immers dat ge Jezus zoekt, de gekruisigde; hij is niet hier, want hij is opgewekt.’ Detail: ‘De Kruisafneming Rogier van der Weijden (1399-1464)

Zaterdag 11 april – Paasnacht
Hoe weet je dat nou, of je wel dient en niet heerst? De vrienden van Jezus gaan op Goede Vrijdag mee naar Gethsemané. Zij worden beheerst door de slaap en zijn niet meer waakzaam om Jezus. Eeuwen geleden sloeg de 10e plaag Farao. Zijn eigen zoon stierf. Toen pas gaf hij toe aan Mozes: ‘Neem ze mee! Maak dat je weg komt!’ Mozes gaat voorop, een vreemde weg, naar de zee. Niemand begrijpt wat er gebeurt. Met het laatste restje durf houdt Mozes stand. Hij hoort: ‘hef je staf omhoog; strek je hand uit over de zee en klief hem dan komen jullie beneden door de zee op het droge.’ De legers van Farao komen om, in dezelfde zee. Dat is het verhaal van vannacht: Ex 14. Wie dient? Farao of de Eeuwige? Jezus laat niets te raden over. Hij stierf en.. staat op. Wordt vervolgd, A.W. 

logo-website