Lucas 24: 1-35-‘En het geschiedt: als hij met hen aanlegt neemt hij een brood en zegent; hij breekt het en geeft het hun aan. Maar hun ogen worden geopend en zij herkennen hem: en het geschiedt: hij wordt onzichtbaar voor hen.’ Emmaüsgangers Janet Brooks Gerloff ( 1947- 2008 )

Maandag 13 april 2e Paasdag
Is het gebeurd zoals het in Exodus staat opgeschreven? Waarschijnlijk niet. Er is nooit een spoor van bewijs gevonden. En Israëlieten hebben altijd in Egypte gewoond, ook al ten tijde van Jozef, die zelfs Onderkoning werd. Het gaat niet om wél ‘waar gebeurd’ of niet. Het gaat om de zekerheid dat wie niet met recht wordt gediend maar in onrecht wordt overheerst tenslotte bevrijd zal worden, goedschiks of…kwaadschiks. G’d is geen afgod die er alleen  is voor de sier. Zijn schepping, daar moet iets goeds van komen. Jezus heeft zoveel ontzag voor de oude verhalen dat hij niet aarzelt er eigentijdse ‘plaatjes’ bij te plakken. “Doe maar mee, mens, met mij.’ Wordt vervolgd, A.W.

logo-website