Joh 20:19-31-‘Dan zegt Jezus weer tot hen: vrede voor u!- zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo stuur ook ik u uit!

Zondag 19  april – Quasi Modo Geniti
Vreemd: deze zondag heet: ‘Als pasgeboren kindertjes’. Zo was het vroeger: na zeven weken catechese beleed men in de Paasnacht in het openbaar het geloof en deelde daarna voor het eerst brood en wijn. Belijdenis doen was/is natuurlijk geen ‘eindexamen-geloof’. Na de belijdenis begint de weg van leren pas echt, samen met anderen die al korter of langer die weg gaan Want: bevrijd zijn is prachtig, maar…waarvan ook alweer? Bij dat ‘leren’ gaat het altijd om ingewikkelde zaken en het duurt het héle lange (of korte!!)  leven zodat een mens daarin lichtpuntjes ziet. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website