Joh. 16:5-15-‘ maar wanneer hij komt, de geestesadem van de waarachtigheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid; (…)
Al wat de Vader heeft is van mij; daarom zei ik dat hij van mij meeneemt wat hij u zal verkondigen’ Over vertrouwen gesproken….
www. starfish21.nl

Zondag 10 mei – Cantate
Na de jubel van vorige week over de Paasgebeurtenis wordt vandaag alleen nog gezongen, al dan niet uit volle borst. De vrienden van Jezus kunnen het nog maar amper geloven dat hij stierf en dat het graf daarna ‘leeg’ gevonden werd. Ze weten misschien wel dat het is voorzegd, maar écht geloven? Het is of week na week hun twijfel toeneemt. Wij zijn echt niet anders dan de apostelen. Ook bij ons vervaagt de herinnering aan het Paasfeest langzaam. De Evangelisten vertellen om het hardst wat Jezus ook weer allemaal heeft gezegd, heeft laten zien. Samengevat: ‘Blijf de Vader en mij toch vertrouwen, dan zul je door deze tijd van verdriet heen komen! Want ik ga jullie een trooster sturen!’ Wordt vervolgd, A.W.

logo-website