Joh. 16:23-30-’dit alles heb ik tot u gesproken opdat ge in de eenheid met mij vrede hebt.; in de wereld is het verdrukking wat ge hebt, maar houdt moed, ik heb de wereld overwonnen! Jezus en de 12 apostelen Basiliek van het klooster te Monserat – Spanje

Zondag 17 mei – Rogate
Durven we dat, gelóven dat Jezus wél stierf maar niet  dood is gebleven, weer lévend geworden? Om dat ‘geloven’ gaat het eigenlijk niet. Een mens gelooft ’t niet of wel, of ‘gelooft ’t wel!’ met de ondertoon van ‘zal toch niet waar wezen!’ Zoals de vriend van Jezus, Thomas, deed. ‘Ik geloof  ’t  pas als ik het zie!’. Hij is de eerste die na Pasen nou wel weer ‘gewoon’ wil gaan doen. In de mensenwereld blijft dood toch: dood? Jij Jezus, mag dan wel weer zijn opgestaan, maar die van ons……Maar de verhalen van G’d en de mensen willen  het met ons juist hebben over dat ‘gewoon doen’. ‘Smeek’, zegt deze zondag Rogate, ‘om ook in je eigen leven verdriet het niet te laten winnen, hoop te blijven houden.’  Gewoon doen is zo simpel nog niet. Wordt vervolgd A.W

logo-website