Marc. 16:14-20-‘Nadat hij dit tot hen gesproken heeft wordt de Heer Jezus dan ‘opgenomen in de hemel’(2 Kon. 2:11) en
‘zet hij zich ter rechterhand van G’d’(ps.110:1)Detail: ‘Jezus’ hemelvaart’
John Singleton Copley, (1738-1815)

Donderdag 21 mei – Hemelvaartsdag
De gebeurtenis van vandaag is zó eigenaardig dat de kerk het feest op menige plaats overslaat bij gebrek aan onze belangstelling. Maar Marcus en ook Lucas laten Jezus het één keer vertellen, aan de 12 vrienden: ‘Alles wat over mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en de psalmen, moet worden vervuld’. O, nou en? Dat verhaal van vooral die Wet, Profeten en Psalmen  moeten de vrienden blijven vertellen aan iedereen. Ja. En dan gebeurt het: De grote verteller en doener Jezus neemt voor altijd zijn plaats in die geschiedenis van G’d en de mensen in, voor iedereen. De dood verslaan. Als dát eens waar zou zijn…geweest…..hémels zou dat toch zijn?
Daar past zo’n wonderlijk verhaal bij: Hemelvaart! Wordt vervolgd, A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari