Joh. 15:26-16:4-‘Ja er komt een uur dat ieder die u doodt, zal denken verering te brengen aan G’d. En dat zullen ze doen omdat ze de Vader niet kennen en mij evenmin. (…) Maar deze dingen heb ik u niet van begin af gezegd, omdat ik nog bij u was.’ ‘Brandhaarden en schroeiplekken’ van de wereld. Bron: www.cashcow.nl

Zondag 24 mei – Exaudi
Jezus is nu thuis waar hij moet zijn. Maar in het hoofd en het hart van de vrienden stormt het: hoe zal dat  gaan, dat vertellen en uitleggen van al die verhalen van de Wet, Profeten en Psalmen aan iedereen in iedere tijd die komen gaat? De vrienden voelen zich als wezen: in de steek gelaten! Gaan ze op zoek naar een beter gevoel? Stampvoeten: ‘Hé kom eens terug, we hebben je nodig!’ Of zoeken naar een ontroerend en troostend  lied? Maar ze doen ‘gewoon’: ze bidden een psalm: “Hoor, ENE, mijn stem nu ik roep, begenadig mij, geef mij antwoord!’ Weer zo’n ‘ik’ van allemaal samen. Het wordt: diep ademhalen en alle moed bij elkaar graaien. Wij gaan doen wat Jezus heeft gezegd. En wij? Roepen wij ook in het vertrouwen op antwoord? Wordt vervolgd, A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari