De Keltische Triquetra ”Vader, Zoon en Geest o..a omgeven door
‘lichaam geest en ziel.’.

Zondag 7 juni – Trinitatis
En G’d? Hij woont op de troon van onze lofgezangen.(Ps. 22) De wetenschap? Die heeft Hijzelf in de wereld gezet. De technologie? Een bedenksel van Hemzelf. Andere geloofs-systemen? Wie weet hoe zijn Naam is, mag het zeggen: die blijft onuitspreekbaar voor ons verborgen. Hij zoekt ons mensen en ook als we het niet willen weten: Hij heeft óns al lang gevonden. Zelfs: ‘uitgevonden’! Dat is in oude geschriften opgetekend, zoals mensen zich dat altijd voorstelden. In taal en beelden van hun tijd. En in de onze? O ja, dat gebeurt ook nu nog, in  muziek, gedichten, romans, mode, gerechten, etc. Niet om G’d ergens in vast te pinnen, maar om te leren: Hij is veranderlijk: Vader, Zoon en Geest. Eén dus in drie gedaanten, dat viert zondag Trinitatis. Daar houden we het in de ‘feestloze tijd’ wel mee uit, nietwaar? A.W.

logo-website