12 juli

Tsippora (‘vogeltje’)
Sandro Botticelli (1445-1510)

Zondag 12 juli – 6e na Pinksteren

De Egyptische prinses noemt hem ‘Mosje’, ‘Kind, jou heb ik uit het water getrokken’. Prins Mozes ziet dat een Hebreeër onrechtvaardig behandeld wordt. Hij noemt de Egyptische dader:

géén man!’ Hijzelf doodt de Egyptenaar. Beseft Mozes Hebreeër te zijn? Een mens doden om onrecht te lijf te gaan? Door te doden houdt Mozes zelf op een ‘eervol man’ te zijn. Hij vlucht voor zijn verantwoordelijkheid: ‘en verbergt hem (de dode) in het zand’. De prins wordt verklikt aan Farao en neemt de benen. Hij wordt pas weer ‘man’ als hij de dochters van Jethro redt uit de handen van aanvallers. Mozes krijgt Tsippora tot vrouw. De eerstgeboren zoon wordt Gersjom genoemd naar ‘een geer’ want Mozes beseft: ‘een zwerver te gast ben ik geworden in een land dat mij vreemd is’. Wordt vervolgd   A.W.

Online dienst van

25 juli 10:00 uur