19 juli

Byzantijnse Mozaïek : ‘Trek je schoenen van je voeten want de plaats waarop je nu staat, – heilige grond is dat!

Zondag 19 juli –7e na Pinksteren

Farao sterft. Hebreeën schreeuwen hun ellende naar G’d. De Eeuwige ‘gedenkt zijn verbond met Abraham, met Isaak en met Jakob’. G’d zoekt nu herder Mozes op. Niet zomaar ‘ergens’, maar dichtbij de berg die van G’d zal blijken te zijn. Er brandt een doornstruik, die niet verteert. Mozes wijkt van zijn weg af, gaat kijken. De Eeuwige ziet dat Mozes afwijkt. En roept: ‘Mozes!, Mozes! Het gaat om bij name geroepen worden door de Naam en om antwoorden. “Hier ben ik’ zegt Mozes. Hier is de ‘zwerver te gast’ die helemaal niet zeker weet wie hij (geworden) is. Mozes komt dichterbij. Niets mag er zijn tussen de voeten van de mens en de heilige grond. Schoenen uit dus! Ook deze mens is, volgens Genesis, gemaakt ‘naar Zijn beeld en gelijkenis’. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website