26 juli 2020

‘Mij gaan ze niet geloven’! Uit:’ Op weg’ – Boukje Offringa Illustratie Lika Tov.

Zondag 26 juli – 8e na Pinksteren

Exodus maakt deel uit van de ‘wording’, de schepping voorbij, richting de geschiedenis van G’d en mensen. Wie moet er dan iets of iemand worden? Vooral G’d. Mensen moeten Hem niet alleen leren kennen, begrijpen, maar ook zijn beloften leren vertrouwen: Hij zal hen brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Dat wil de Tora: ‘Vertrouw op déze G’d, op deze ENE, en jij mens, zult léven.’ (Deut. 6:7-9). Het gaat om het uitzonderlijke van deze G’d. Dat moet worden ingeprent. Dat valt niet mee. Mozes denkt er ook het zijne van. Wil déze G’d echt met hem in zee? Hij weigert heel beleefd: ‘Wie ben ik dat ik dit doen zal/kan?’; ‘Zullen zij me wel geloven?’; ‘Ze gaan me niet geloven’, ‘Ze zullen me niet horen want ik ben geen man van woorden’. De Eeuwige zegt: ‘Ik zal steeds aan jouw zijde zijn’. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website