9 augustus

Zondag 9 auustus – 10e na Pinksteren

Vier keer komt de Eeuwige de twijfelende Mozes tegemoet: ‘Niet bang zijn Mozes, Ik ben aan je zijde’. Als Mozes de 5e keer zegt dat de Eeuwige toch maar beter een ander voor dit karwei kan zoeken ‘ontbrandt de toorn van DIE-ER-ZAL-ZIJN’. Maar: zonder straf! G’d zet Aäron naast Mozes. ‘Hij zal jou zijn tot mond en jij zult hem zijn tot G’d!’. De van zijn voetstuk gevallen Egyptische prins die Jethro’s herder geworden is, moet voor zijn broer Aäron zijn ‘als G’d’? Ga er maar aan staan! De Eeuwige voegt er aan toe: ‘en deze staf neem je in je hand: daarmee doe je de tekenen’. Geen twijfel of onzekerheid meer mogelijk. Vijf keer twijfel, aarzeling, vormt de totale omvang van de Tora. Mozes gaat met zijn vrouw en zonen op reis. Naar Egypte. Wordt vervolgd. A.W.

Online dienst van

20 juni 10:00 uur