16 augustus

De ezel van Mozes – bron onbekend

Zondag 16 augustus -11e na Pinksteren

Zonen? Er is er toch maar één? Is Tsippora zwanger? Of is  Eliëzer, ‘De Heer is mijn hulp’, al geboren? Ze rijden op ezels. Zoals Abraham die met zijn ezel op weg gaat naar de berg Moria omdat hij denkt Isaak te moeten offeren.  Tien van de twaalf zonen van Jakob hebben in Egypte ooit voedsel gekocht, van de elfde zoon die ze niet als hun broer Jozef herkennen. Op ezels brengen ze dat voedsel terug naar hun vader. Machthebbers op ezels? Die zoeven meer rond in verlengde limousines met geblindeerde ramen, een bar en Tv ‘aan boord’. Zo’n vast gebonden ezel losmaken, zoals op Palmzondag, werd nog dit jaar vergeleken met een Koning op onze fiets! Let dus in Bijbelverhalen op alles, op het kleinste woordje. Daarin zit de betekenis. En Mozes? Het wordt niet verteld. Hij loopt de krachtmeting tussen Farao en G’d tegemoet. Wordt vervolgd. A.W.