23 augustus

Ging dat zo, die besnijdenis? Alle ‘haast’ is daaruit verdwenen! Perugino en Pintirechhio , fresco in de Sixtijnse Kapel in Rome – ca. 1482

Zondag 23 augustus – 12e na Pinksteren

Eerst is er een uiterste krachtmeting tussen de Eeuwige en Mozes. Mozes heeft tenslotte zijn roeping om het volk uit Egypte te leiden aanvaard. Hij kwam uit Egypte en gaat er naar terúg. Blijft hij de ENE trouw of wordt het weer Egypte? Tegen Farao moet hij zeggen: ‘Mijn zoon, mijn eersteling is Israël, laat hem gaan om mij te kunnen dienen. Zo niet, dan vermoord ik jouw zoon, jouw eersteling!’ G’d zegt: ‘Ik ben geen god die kinderen doodt, Farao, jij wel, en Mozes, als jij niet gáát, óók! Tsippora begrijpt onmiddellijk wat in het geding is. De Eeuwige wil als énige de trouw van Mozes. Zij besnijdt onmiddellijk hun zoon met een stuk rots en met diens voorhuid raakt ze Mozes’ voeten aan. Zo zijn vader en zoon voor altijd besneden, toegewijd, en is Mozes de rots waar de Eeuwige op bouwt. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website