30 augustus

Mozes en zijn Ethiopische vrouw Tsippora.
Jacob Jordaens (1593-1678)

Zondag 30 augustus – 13e na Pinksteren

Tsippora is de vreemdelinge die de krachtmeting tussen de Eeuwige en Mozes doorziet. Zullen beiden tot in het uiterste op elkaar vertrouwen? Mozes leek deugdzaam in zijn bescheidenheid: ‘Ik ben niet geschikt!’ Bij herhaling. Maar Mozes twijfelt daarmee óók aan de bedoeling van de Eeuwige. Heeft Hij Mozes zomaar aangewezen? Rabbijnse bronnen zeggen dat de mens zijn goddelijker roeping niet hóeft te beamen! G’d is..geen slavendrijver! Maar twijfelen aan de keuze van G’d….dat kán niet. Mozes heeft wel ‘ja’ gezegd tegen zijn roeping maar hoe betrouwbaar zal zijn vertrouwen op de Eeuwige blijken te zijn? ‘Als die van Israël’, antwoordt Tsippora met de besnijdenis van haar zoon: ‘Ik, als zijn vrouw, sta voor hem in.’ Anders, beseft Tsippora, zal hún eersteling sterven. En dan te bedenken dat de getuigenis van een vrouw eigenlijk niet telt. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website