6 september

Kennis van Goed en Kwaad

Zondag 6 september – 14e na Pinksteren

De tweekamp tussen Farao en de G’d van Israël, voltrekt zich in 10 plagen. Is dat toenemende wreedheid van G’d? In tegendeel. Egypte is angstland geworden, ‘Faraonië’, zegt Willem Barnard. De tweekamp is bittere ernst, de uiterste grens van leven en dood. Zó vernietigend is de onderdrukking, de slavernij, waar de Hebreeën onder lijden. Zij zijn door Farao beroofd van hun menselijke eigenheid als beeld van G’d. Ook Farao is beeld van G’ d. Maar: waar hoor je thuis? De boom in het midden van het Paradijs heeft twee kanten: kennis van goed èn kwaad. De bittere, kwade macht van Farao moet gebroken worden. Niemand mag ooit zeggen: ‘Die slavernij van jullie? Ach jôh, dat viel best mee!’ Dan wordt de overweldigende macht en de bevrijdende kracht van G’d gekleineerd. Daarom staat er dat de Eeuwige het hart van Farao telkens verhardt. Wordt vervolgd A.W.

logo-website