Bijzondere Gemeenteavond op 30 november a.s.

Bijzondere Gemeenteavond op 30 november a.s.

Op 4 november jl. heeft de beroepingscommissie verslag uitgebracht van haar werk aan de kerkenraad en een unaniem voorstel voor het beroepen van een predikant neergelegd. Ds. Alle Jonkman (predikant in Zevenaar) was daarbij aanwezig als consulent van onze gemeente. De kerkenraad heeft dit voorstel unaniem aanvaard en wil nu de gemeente inlichten en polsen t.a.v. dit voorgenomen beroep. Op deze gemeenteavond zal de beroepingscommissie haar voorstel tot beroep toelichten en de nieuwe predikant zal zichzelf voorstellen aan de Protestantse Gemeente van Westervoort. Er kunnen dan ook nog vragen worden gesteld m.b.t. de gevolgde procedure. Verder wordt u als Protestantse Gemeente gevraagd of u kunt instemmen met het voorgestelde beroep. Bij een positief advies zal de kerkenraad de betreffende predikant beroepen.

De gemeenteavond vindt plaats op 30 november a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur. Omdat er maar 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn wordt de bijeenkomst ook rechtstreeks, d.w.z. digitaal, via Teams uitgezonden, zodat u thuis via uw computer de Gemeenteavond kunt bijwonen en uw stem kunt laten horen. We vragen u om via het mailadres scriba@prot-gem-westervoort.nl bij de scriba aan te geven of u aanwezig wilt zijn in de kerk, of dat u de bijeenkomst via Teams, dus thuis, wilt volgen. Indien u zich niet digitaal aan kunt melden kunt u ook bellen naar het mobiele nummer van Henk de Graaf 06-12676291.
U bent van harte uitgenodigd om op deze belangrijke gemeenteavond aanwezig te zijn.
Namens de kerkenraad, Henk de Graaf