Bijbelrooster 2022

NBG Leesrooster 2022

Bron:  Bijbelgenootschap

 

September    
01-09-22 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God
02-09-22 Lucas 14:1-11 Uitnodigen
03-09-22 Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur
04-09-22 Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?
05-09-22 Psalm 143 Als alles duister is…
06-09-22 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud
07-09-22 1 Koningen 15:1-8 Niet als David
08-09-22 1 Koningen 15:9-24 Net als David
09-09-22 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen
10-09-22 1 Koningen 16:8-22 Chaos
11-09-22 Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!
12-09-22 Lucas 15:11-32 De wachtende vader
13-09-22 Psalm 142 Totale overgave
14-09-22 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt
15-09-22 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed
16-09-22 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven
17-09-22 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester
18-09-22 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
19-09-22 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel
20-09-22 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand
21-09-22 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust
22-09-22 Psalm 128 Voorspoed
23-09-22 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
24-09-22 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes
25-09-22 Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?
26-09-22 Psalm 131 Stil
27-09-22 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
28-09-22 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
29-09-22 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
30-09-22 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
Oktober    
01-10-22 Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel?
02-10-22 Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
03-10-22 Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar
04-10-22 Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt
05-10-22 Lucas 18:9-17 Zeg niet: ‘Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër …’
06-10-22 Lucas 18:18-30 Rijkdom
07-10-22 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning
08-10-22 1 Koningen 21:17-29 Genadig God
09-10-22 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’
10-10-22 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap
11-10-22 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer?
12-10-22 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen
13-10-22 Psalm 113 Lof zij de HEER
14-10-22 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft!
15-10-22 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel
16-10-22 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet
17-10-22 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot
18-10-22 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer
19-10-22 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren
20-10-22 Lucas 18:31-43 Kom dat zien!
21-10-22 Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God
22-10-22 Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt
23-10-22 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond
24-10-22 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop
25-10-22 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten
26-10-22 Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer
27-10-22 Lucas 19:41-48 Emoties
28-10-22 Lucas 20:1-8 Geen antwoord
29-10-22 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
30-10-22 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont
31-10-22 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet
November    
01-11-22 Psalm 84 Allerheiligen – Wonen in Gods huis
02-11-22 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer
03-11-22 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer
04-11-22 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok
05-11-22 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open
06-11-22 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht
07-11-22 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie?
08-11-22 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden
09-11-22 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei
10-11-22 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken
11-11-22 2 Koningen 9:30-37 Gekapt
12-11-22 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
13-11-22 Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven
14-11-22 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt
15-11-22 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen
16-11-22 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning
17-11-22 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester
18-11-22 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden
19-11-22 2 Koningen 13:1-9 Hardleers
20-11-22 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk
21-11-22 Lucas 20:41–21:4 Major donor
22-11-22 Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht?
23-11-22 Lucas 21:20-38 Hij komt!
24-11-22 Filippenzen 1:1-11 Verlangen
25-11-22 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
26-11-22 Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
27-11-22 Filippenzen 2:12-18 Advent I Inspanning
28-11-22 Filippenzen 2:19-30 Meeleven
29-11-22 Jesaja 9:7-16 Gods woede
30-11-22 Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme
December    
01-12-22 Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val
02-12-22 Jesaja 10:20-27 Nog even
03-12-22 Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht
04-12-22 Jesaja 11:1-10 Advent II – De telf van Isaï
05-12-22 Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren
06-12-22 Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen
07-12-22 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
08-12-22 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
09-12-22 Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad
10-12-22 Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER
11-12-22 Jesaja 13:19-14:2 Advent III – Babel gevallen
12-12-22 Jesaja 14:3-11 Een van ons?
13-12-22 Jesaja 14:12-23 Gevallen ster
14-12-22 Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden?
15-12-22 Filippenzen 4:1-9 Vreugde
16-12-22 Filippenzen 4:10-23 Voldaan
17-12-22 Matteüs 1:1-17 Voorouders
18-12-22 Matteüs 1:18-25 Advent IV – God met ons!
19-12-22 Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome
20-12-22 Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt
21-12-22 Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid
22-12-22 Psalm 14 Niet één?
23-12-22 Titus 1:1-16 Hoge eisen
24-12-22 Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud
25-12-22 Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag – Doe altijd het goede
26-12-22 Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid
27-12-22 Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst
28-12-22 Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is
29-12-22 Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan?
30-12-22 Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder
31-12-22 Romeinen 4:13-25 Door het geloof…