Bijbelrooster 2023

NBG Leesrooster 2023

Bron:  Bijbelgenootschap

 

februari    
wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen
do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten
vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten
za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest
di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt
wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert
do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt
vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig
za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen
zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen
ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt
di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam
wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart
do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor
vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog
za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker
zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk
ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent?
di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde
wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt
do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels
vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden
za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God
zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens
ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God
di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid
maart    
wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God
do 2 Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER
vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last
za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar
zo 5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1)
ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2)
di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven
do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg
vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER
za 11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving
zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw
di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn
wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand
do 16 Psalm 5 U hoort mijn stem
vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest
za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd
zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader
di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop
wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk
do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots
vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd
za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven
zo 26 Psalm 95 Kniel voor je maker
ma 27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer
di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn
wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning
do 30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden
vr 31 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet
april    
za 1 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider
zo 2 Matteüs 21:1-9 Je koning komt eraan
ma 3 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel
di 4 Psalm 120 Bevrijd mijn ziel
wo 5 Matteüs 26:1-16 Gezalfd met olie
do 6 Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend
vr 7 Matteüs 27:1-56 Beschuldigd en gekruisigd
za 8 Matteüs 27:57-66 De achterblijvers
zo 9 Matteüs 28:1-15 Hij is niet hier
ma 10 Matteüs 28:16-20 Ga op weg
di 11 Psalm 139:1-12 U kent mij
wo 12 Psalm 139:13-24 Wonderbaarlijk gemaakt
do 13 Nehemia 1:1-11 Een nederig gebed
vr 14 Nehemia 2:1-10 Een verzoek aan de koning
za 15 Nehemia 2:11-20 Op zoek naar medestanders
zo 16 Nehemia 3:1-10 Aan de slag
ma 17 Nehemia 3:11-21 Samenwerken loont
di 18 Nehemia 3:22-32 Een bont gezelschap
wo 19 Nehemia 3:33–4:8 Verdedig Gods werk
do 20 Nehemia 4:9-17 Op je hoede
vr 21 Nehemia 5:1-13 Klachten en verwijten
za 22 Nehemia 5:14-19 Onbaatzuchtig
zo 23 Psalm 23 Het ontbreekt mij aan niets
ma 24 Nehemia 6:1-9 Valse voorwendselen
di 25 Nehemia 6:10-19 Bangmakerij
wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60) Teruggekeerde ballingen
do 27 Nehemia 7:61-72a Tijd om te vestigen
vr 28 Nehemia 7:72b–8:12 Voorlezing van de wet
za 29 Nehemia 8:13-18 Loofhuttenfeest
zo 30 Nehemia 9:1-8 Boetedoening
Mei    
ma 1 Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving
di 2 Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding
wo 3 Nehemia 9:29-37 Gods geduld
do 4 Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1)
vr 5 Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2)
za 6 Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen
zo 7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
ma 8 Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken
di 9 Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op
wo 10 Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat
do 11 Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
vr 12 Psalm 26 Zonder dwalen
za 13 Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen
zo 14 Jakobus 1:19-27 Kom in actie
ma 15 Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint
di 16 Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe
wo 17 Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis
do 18 Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken
vr 19 Jakobus 3:1-12 Tem je tong
za 20 Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven
zo 21 Psalm 39 Zie mijn verdriet
ma 22 Jakobus 4:1-10 Nader tot God
di 23 Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil
wo 24 Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken
do 25 Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden
vr 26 Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed
za 27 Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan
zo 28 Psalm 119:9-16 Echte vreugde
ma 29 Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt
di 30 Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest
wo 31 Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid
Juni    
do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze
vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op
za 3 Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk
zo 4 Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet
ma 5 Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning
di 6 Spreuken 25:11-20 Kalme woorden
wo 7 Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand
do 8 Psalm 119:25-32 Onderwijs mij
vr 9 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken
za 10 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed
zo 11 Psalm 13 Zie naar mij om
ma 12 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen
di 13 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze
wo 14 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders
do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer
vr 16 Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid
za 17 Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots
zo 18 Matteüs 8:2-13 Een groot geloof
ma 19 Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg
di 20 Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht
wo 21 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer
do 22 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen
vr 23 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen
za 24 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard
zo 25 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd
ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen
di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom
wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt
do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders
vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven
Juli    
za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken
zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je
ma 3 Matteüs 11:2-19 Goed luisteren
di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij
wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen
do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards
vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers
za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde
zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap
ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig
di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde
wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat
do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid
vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten
za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie
zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad
ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven
di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg
wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten
do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief
vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet
za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap
zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig
ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven
di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid
wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid
do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER
vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw
za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg
zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens…
ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat
Augustus    
di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren
do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht
vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht
za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd
zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed
ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang
di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1)
wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2)
do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw
za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar
zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen
ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte
di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid
wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid
do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart
vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen
zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng
ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim
di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt
wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof
do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis
vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem
za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik?
zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil
ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in
di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten
wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden
do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld
september    
vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij
za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia
zo 3 Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk
ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd
di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd
wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen
do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je
vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt
za 9 Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken
zo 10 Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je
ma 11 Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven
di 12 Psalm 6 Twee keer doodsbang
wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel
do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers
vr 15 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken
za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader
zo 17 Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht
ma 18 Jona 2:1-11 Jona’s gebed
di 19 Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich
wo 20 Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid
do 21 Psalm 7 Een rechtvaardige rechter
vr 22 Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt
za 23 Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden?
zo 24 Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn
ma 25 Matteüs 20:17-28 Dien de ander
di 26 Matteüs 20:29-34 Open onze ogen
wo 27 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet
do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem
vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1)
za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2)
oktober    
zo 1 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim
ma 2 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd
di 3 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld
wo 4 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest
do 5 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd
vr 6 Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft
za 7 Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag
zo 8 Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam
ma 9 Psalm 21 Gods rijke zegen
di 10 Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij
wo 11 Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin
do 12 Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid
vr 13 Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer
za 14 Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood
zo 15 Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam
ma 16 Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt
di 17 Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit
wo 18 Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord
do 19 Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm
vr 20 Psalm 73 U houdt mij aan de hand
za 21 Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten
zo 22 Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is
ma 23 Matteüs 22:23-33 Een God van levenden
di 24 Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod
wo 25 Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord
do 26 Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw
vr 27 Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding
za 28 Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam
zo 29 Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken
ma 30 Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn
di 31 Psalm 10 De HEER is koning voor altijd
november    
wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven
do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel
vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee
za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden
zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden
di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed
wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien
do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd
vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee
za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën
ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking
di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon
wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam
do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren
vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!
za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak
zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw
ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest
di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer
wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst
do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders
vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom
za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal
zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen
wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
december    
vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde
za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open
zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen
ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon
di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen
wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon
do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij
vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen
za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken
ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen
di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding
wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven
do 14 Psalm 123 Wees ons genadig
vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen
za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten
zo 17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad
ma 18 Psalm 80 Kom en red ons
di 19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd
wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht
do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak
vr 22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER
za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER
zo 24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God
ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis
di 26 Psalm 96 Zing voor de HEER
wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen
do 28 Openbaring 21:9-27 Het nieuwe Jeruzalem
vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig
za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus!
zo 31 Psalm 45 Een liefdeslied