NBG Leesrooster 2022

Bron:  Bijbelgenootschap

 

01-01-22 Lucas 2:21-32 Teken van vrede – voor wie het ziet
02-01-22 Lucas 2:33-40 Profetes in actie
03-01-22 Lucas 2:41-52 Thuis
04-01-22 Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste
05-01-22 Jesaja 41:8-13 Niet alleen
06-01-22 Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk
07-01-22 Jesaja 41:21-29 Wind en leegte
08-01-22 Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar
09-01-22 Johannes 1:19-28 Wie is Johannes?
10-01-22 Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis
11-01-22 Johannes 1:43-51 Uit Nazaret?
12-01-22 Psalm 46 Als God voor je is …
13-01-22 Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn
14-01-22 Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop
15-01-22 Lucas 3:23-38 De Zoon van God
16-01-22 Johannes 2:1-12 Het eerste teken
17-01-22 Johannes 2:13-25 Hartstocht
18-01-22 Psalm 66 Getuigenislied
19-01-22 Jesaja 42:14-25 Doof en blind
20-01-22 Jesaja 43:1-7 Het tij keert
21-01-22 Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst
22-01-22 Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit
23-01-22 Jesaja 43:22-28 Genade
24-01-22 Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij?
25-01-22 Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht
26-01-22 Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen
27-01-22 Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht
28-01-22 Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen
29-01-22 Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt
30-01-22 Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert
31-01-22 Lucas 4:31-44 Het Woord geneest
Februari    
01-02-22 Psalm 9 God beschikt
02-02-22 Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld
03-02-22 Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER
04-02-22 Jesaja 46:1-13 god vs. God
05-02-22 Psalm 48 Zo is God
06-02-22 Lucas 5:1-11 Goede vangst
07-02-22 Lucas 5:12-16 Aangeraakt
08-02-22 Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving!
09-02-22 Lucas 5:27-39 Oud en nieuw
10-02-22 Psalm 1 Als een boom
11-02-22 Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid
12-02-22 Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver
13-02-22 Jesaja 48:12-22 De HEER roept
14-02-22 Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt
15-02-22 Jesaja 49:8-13 Goede reis
16-02-22 Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit
17-02-22 Psalm 3 Al ga ik door een dal …
18-02-22 Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust
19-02-22 Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus
20-02-22 Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit
21-02-22 Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
22-02-22 Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde
23-02-22 Lucas 7:11-17 Opwekking
24-02-22 Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad
25-02-22 Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan
26-02-22 Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël
27-02-22 Amos 3:1-8 Oorzaak – gevolg
28-02-22 Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een leeuw?
Maart    
01-03-22 Amos 4:4-13 Ondanks alles
02-03-22 Amos 5:1-9 Aswoensdag – Zoek Mij en leef!
03-03-22 Johannes 11:1-27 Het geloof geeft leven
04-03-22 Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn
05-03-22 Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus
06-03-22 Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar
07-03-22 Psalm 91 Toevlucht
08-03-22 Amos 5:10-20 Een kwade tijd
09-03-22 Amos 5:21-27 Liever recht dan offers
10-03-22 Amos 6:1-7 Overmoedig
11-03-22 Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over?
12-03-22 Johannes 12:12-19 Hosanna
13-03-22 Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel
14-03-22 Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER
15-03-22 Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus
16-03-22 Johannes 13:16-30 De afgezant van God
17-03-22 Psalm 103 Prijs de HEER
18-03-22 2 Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost
19-03-22 2 Korintiërs 1:12-22 Ja is ja
20-03-22 2 Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet
21-03-22 2 Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart
22-03-22 Psalm 125 Vrede over Israël
23-03-22 2 Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans
24-03-22 2 Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders
25-03-22 2 Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk
26-03-22 2 Korintiërs 5:6-16 Een open boek
27-03-22 2 Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen
28-03-22 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf
29-03-22 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet
30-03-22 Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief
31-03-22 Johannes 14:1-14 Vader en Zoon
April    
01-04-22 Johannes 14:15-31 …en Geest
02-04-22 Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht
03-04-22 Johannes 15:18-27 De haat van de wereld
04-04-22 Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel
05-04-22 Johannes 16:12-24 Verwarring
06-04-22 Johannes 16:25-33 Beeldspraak
07-04-22 Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven
08-04-22 Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn
09-04-22 Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap
10-04-22 Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria
11-04-22 Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan
12-04-22 Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten
13-04-22 Jeremia 28:1-17 Krachtmeting
14-04-22 Johannes 18:1-27 Witte Donderdag – Ik ben het (niet)
15-04-22 Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag – Vriend van de keizer
16-04-22 Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag – Voorbereiding voor een bijzondere sabbat
17-04-22 Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag – Wie zoek je?
18-04-22 Johannes 20:19-31 Eerst zien…
19-04-22 Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even
20-04-22 Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem
21-04-22 Jeremia 29:24-32 Weerwoord
22-04-22 Psalm 114 De dans van de aarde
23-04-22 Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken
24-04-22 Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger
25-04-22 Jeremia 31:2-14 Terugkeer
26-04-22 Jeremia 31:15-22 Nieuwe dingen
27-04-22 Jeremia 31:23-30 Opbouw
28-04-22 Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond
29-04-22 Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst
30-04-22 Jeremia 32:16-25 Duurzaam?
Mei    
01-05-22 Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk
02-05-22 Johannes 21:1-14 Goede raad
03-05-22 Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden
04-05-22 Psalm 55:1-16 Dodenherdenking – Opgejaagd
05-05-22 Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag – Vertrouwen
06-05-22 Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël
07-05-22 Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte
08-05-22 Psalm 77 Onrust en ontzag
09-05-22 Jeremia 34:1-7 Een vredig einde
10-05-22 Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij
11-05-22 Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden
12-05-22 Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk
13-05-22 Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord
14-05-22 Jeremia 36:14-26 Geen berouw
15-05-22 Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd
16-05-22 Psalm 93 Koning
17-05-22 Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan
18-05-22 Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd
19-05-22 Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning
20-05-22 Jeremia 38:14-28 Geef je over …
21-05-22 Psalm 129 Blijf het herhalen
22-05-22 Jeremia 39:1-10 De koning vlucht
23-05-22 Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis
24-05-22 Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek
25-05-22 Jeremia 40:7-16 Waarschuwing
26-05-22 Psalm 57 Hemelvaartsdag – Verscholen
27-05-22 Jeremia 41:1-10 Bloedbad
28-05-22 Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen
29-05-22 Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef
30-05-22 Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte!
31-05-22 Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen
Juni    
01-06-22 Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda
02-06-22 Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen
03-06-22 Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand?
04-06-22 Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden
05-06-22 Psalm 147 Pinksteren – Zing een lied
06-06-22 Lucas 7:18-35 Vol verwachting
07-06-22 Lucas 7:36-50 Geven en vergeven
08-06-22 Psalm 105:1-22 Geschiedenis
09-06-22 Psalm 105:23-45 …van trouw
10-06-22 Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten
11-06-22 Lucas 8:9-21 Betekenisvol
12-06-22 Psalm 135 Trinitatis – Groot is de HEER
13-06-22 Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand
14-06-22 Lucas 8:40-56 Aanraking
15-06-22 Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma
16-06-22 Lucas 9:10-17 Het broodnodige
17-06-22 Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek
18-06-22 Lucas 9:28-36 Hoog bezoek
19-06-22 Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis
20-06-22 Lucas 9:46-50 Klein is groot
21-06-22 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit
22-06-22 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht
23-06-22 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek
24-06-22 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten
25-06-22 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad
26-06-22 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen
27-06-22 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen
28-06-22 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus
29-06-22 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte
30-06-22 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen
Juli    
01-07-22 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf
02-07-22 Lucas 9:51-62 Goed te volgen?
03-07-22 Lucas 10:1-16 Herauten
04-07-22 Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect
05-07-22 Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg?
06-07-22 Lucas 10:38-42 De eerste zorg
07-07-22 Psalm 140 Red mij van belagers
08-07-22 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning
09-07-22 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning
10-07-22 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning
11-07-22 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer
12-07-22 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek?
13-07-22 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven
14-07-22 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed
15-07-22 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid
16-07-22 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid
17-07-22 Psalm 15 De volmaakte levensweg
18-07-22 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden
19-07-22 1 Koningen 5:1-14 Overvloed
20-07-22 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura
21-07-22 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER
22-07-22 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel
23-07-22 Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen
24-07-22 Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs
25-07-22 Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen?
26-07-22 Lucas 11:29-36 Meer dan Jona
27-07-22 Psalm 70 Kom spoedig!
28-07-22 Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs?
29-07-22 Lucas 11:45-54 Hypocrisie
30-07-22 Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft
31-07-22 Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat?
Augustus    
01-08-22 Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg
02-08-22 Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht
03-08-22 Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?
04-08-22 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis
05-08-22 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap
06-08-22 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed
07-08-22 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing
08-08-22 1 Koningen 8:1-11 Inwijding
09-08-22 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen
10-08-22 1 Koningen 8:22-32 Salomo’s gebed
11-08-22 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling
12-08-22 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem
13-08-22 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer
14-08-22 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan
15-08-22 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard…
16-08-22 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek
17-08-22 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom
18-08-22 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt
19-08-22 Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog
20-08-22 Lucas 13:10-21 Klein begin
21-08-22 Lucas 13:22-30 Wie gered worden
22-08-22 Lucas 13:31-35 Drie dagen
23-08-22 Psalm 112 De mens met ontzag voor God
24-08-22 1 Koningen 11:1-13 Salomo’s harem
25-08-22 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders
26-08-22 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet
27-08-22 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed
28-08-22 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout
29-08-22 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God
30-08-22 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega
31-08-22 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder…
September    
01-09-22 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God
02-09-22 Lucas 14:1-11 Uitnodigen
03-09-22 Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur
04-09-22 Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?
05-09-22 Psalm 143 Als alles duister is…
06-09-22 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud
07-09-22 1 Koningen 15:1-8 Niet als David
08-09-22 1 Koningen 15:9-24 Net als David
09-09-22 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen
10-09-22 1 Koningen 16:8-22 Chaos
11-09-22 Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!
12-09-22 Lucas 15:11-32 De wachtende vader
13-09-22 Psalm 142 Totale overgave
14-09-22 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt
15-09-22 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed
16-09-22 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven
17-09-22 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester
18-09-22 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
19-09-22 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel
20-09-22 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand
21-09-22 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust
22-09-22 Psalm 128 Voorspoed
23-09-22 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
24-09-22 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes
25-09-22 Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?
26-09-22 Psalm 131 Stil
27-09-22 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
28-09-22 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
29-09-22 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
30-09-22 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
Oktober    
01-10-22 Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel?
02-10-22 Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
03-10-22 Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar
04-10-22 Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt
05-10-22 Lucas 18:9-17 Zeg niet: ‘Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër …’
06-10-22 Lucas 18:18-30 Rijkdom
07-10-22 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning
08-10-22 1 Koningen 21:17-29 Genadig God
09-10-22 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’
10-10-22 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap
11-10-22 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer?
12-10-22 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen
13-10-22 Psalm 113 Lof zij de HEER
14-10-22 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft!
15-10-22 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel
16-10-22 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet
17-10-22 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot
18-10-22 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer
19-10-22 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren
20-10-22 Lucas 18:31-43 Kom dat zien!
21-10-22 Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God
22-10-22 Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt
23-10-22 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond
24-10-22 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop
25-10-22 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten
26-10-22 Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer
27-10-22 Lucas 19:41-48 Emoties
28-10-22 Lucas 20:1-8 Geen antwoord
29-10-22 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
30-10-22 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont
31-10-22 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet
November    
01-11-22 Psalm 84 Allerheiligen – Wonen in Gods huis
02-11-22 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer
03-11-22 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer
04-11-22 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok
05-11-22 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open
06-11-22 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht
07-11-22 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie?
08-11-22 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden
09-11-22 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei
10-11-22 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken
11-11-22 2 Koningen 9:30-37 Gekapt
12-11-22 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
13-11-22 Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven
14-11-22 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt
15-11-22 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen
16-11-22 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning
17-11-22 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester
18-11-22 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden
19-11-22 2 Koningen 13:1-9 Hardleers
20-11-22 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk
21-11-22 Lucas 20:41–21:4 Major donor
22-11-22 Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht?
23-11-22 Lucas 21:20-38 Hij komt!
24-11-22 Filippenzen 1:1-11 Verlangen
25-11-22 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
26-11-22 Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
27-11-22 Filippenzen 2:12-18 Advent I Inspanning
28-11-22 Filippenzen 2:19-30 Meeleven
29-11-22 Jesaja 9:7-16 Gods woede
30-11-22 Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme
December    
01-12-22 Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val
02-12-22 Jesaja 10:20-27 Nog even
03-12-22 Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht
04-12-22 Jesaja 11:1-10 Advent II – De telf van Isaï
05-12-22 Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren
06-12-22 Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen
07-12-22 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
08-12-22 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
09-12-22 Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad
10-12-22 Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER
11-12-22 Jesaja 13:19-14:2 Advent III – Babel gevallen
12-12-22 Jesaja 14:3-11 Een van ons?
13-12-22 Jesaja 14:12-23 Gevallen ster
14-12-22 Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden?
15-12-22 Filippenzen 4:1-9 Vreugde
16-12-22 Filippenzen 4:10-23 Voldaan
17-12-22 Matteüs 1:1-17 Voorouders
18-12-22 Matteüs 1:18-25 Advent IV – God met ons!
19-12-22 Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome
20-12-22 Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt
21-12-22 Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid
22-12-22 Psalm 14 Niet één?
23-12-22 Titus 1:1-16 Hoge eisen
24-12-22 Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud
25-12-22 Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag – Doe altijd het goede
26-12-22 Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid
27-12-22 Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst
28-12-22 Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is
29-12-22 Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan?
30-12-22 Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder
31-12-22 Romeinen 4:13-25 Door het geloof…

Online dienst van

15 mei 10:00 uur