Bijbelrooster 2023

NBG Leesrooster 2023

Bron:  Bijbelgenootschap

 

Augustus    
di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren
do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht
vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht
za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd
zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed
ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang
di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1)
wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2)
do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw
za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar
zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen
ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte
di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid
wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid
do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart
vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen
zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng
ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim
di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt
wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof
do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis
vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem
za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik?
zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil
ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in
di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten
wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden
do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld
september    
vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij
za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia
zo 3 Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk
ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd
di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd
wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen
do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je
vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt
za 9 Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken
zo 10 Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je
ma 11 Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven
di 12 Psalm 6 Twee keer doodsbang
wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel
do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers
vr 15 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken
za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader
zo 17 Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht
ma 18 Jona 2:1-11 Jona’s gebed
di 19 Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich
wo 20 Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid
do 21 Psalm 7 Een rechtvaardige rechter
vr 22 Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt
za 23 Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden?
zo 24 Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn
ma 25 Matteüs 20:17-28 Dien de ander
di 26 Matteüs 20:29-34 Open onze ogen
wo 27 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet
do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem
vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1)
za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2)
oktober    
zo 1 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim
ma 2 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd
di 3 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld
wo 4 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest
do 5 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd
vr 6 Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft
za 7 Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag
zo 8 Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam
ma 9 Psalm 21 Gods rijke zegen
di 10 Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij
wo 11 Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin
do 12 Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid
vr 13 Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer
za 14 Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood
zo 15 Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam
ma 16 Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt
di 17 Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit
wo 18 Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord
do 19 Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm
vr 20 Psalm 73 U houdt mij aan de hand
za 21 Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten
zo 22 Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is
ma 23 Matteüs 22:23-33 Een God van levenden
di 24 Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod
wo 25 Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord
do 26 Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw
vr 27 Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding
za 28 Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam
zo 29 Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken
ma 30 Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn
di 31 Psalm 10 De HEER is koning voor altijd
november    
wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven
do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel
vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee
za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden
zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden
di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed
wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien
do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd
vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee
za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën
ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking
di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon
wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam
do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren
vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!
za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak
zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw
ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest
di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer
wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst
do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders
vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom
za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal
zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen
wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
december    
vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde
za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open
zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen
ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon
di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen
wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon
do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij
vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen
za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken
ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen
di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding
wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven
do 14 Psalm 123 Wees ons genadig
vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen
za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten
zo 17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad
ma 18 Psalm 80 Kom en red ons
di 19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd
wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht
do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak
vr 22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER
za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER
zo 24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God
ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis
di 26 Psalm 96 Zing voor de HEER
wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen
do 28 Openbaring 21:9-27 Het nieuwe Jeruzalem
vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig
za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus!
zo 31 Psalm 45 Een liefdeslied