Diaconie en ZWO

Over de Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Kerk in Westervoort zet zich in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie ondersteunen we hen die hulp nodig hebben, eenzaam zijn of in armoede leven. Dit willen we samen doen met de velen die omzien naar elkaar en mensen in nood laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

Meer informatie: <klik hier>

Over ZWO

De ZWO-commissie houdt zich bezig met “ wereldzaken” op het terrein van Zending- Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We zijn vooral gericht op hulp aan de zogenaamde Derde Wereld landen.

Meer informatie: <klik hier>