Omzien naar elkaar

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. 

De telefooncirkel iets voor u?

De telefooncirkel is opgezet door Mikado Welzijn en bestaat uit een groep mensen die elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip kort telefonisch contact hebben. Deze cirkel wordt begeleid door een contactpersoon van Mikado. De deelnemers nemen zelf het initiatief om elke ochtend een vast persoon uit de cirkel op te bellen. Na het gesprek belt de gebelde persoon zelf een ander persoon op die op de lijst staat. Als iemand niet opneemt dan waarschuwt de beller de persoon die aangewezen is als sleuteldrager. Deze sleuteldrager, die door uzelf is aangewezen, kan dan gaan kijken of alles goed met u is.

De telefooncirkel heeft de volgende functies.

  • Contactfunctie: Deelnemers komen in contact met elkaar en kunnen ook buiten de telefooncirkel contact met elkaar leggen.
  • Vangnetfunctie: de deelnemers vergroten hun vangnet bij problemen. Daardoor is de zelfredzaamheid beter gewaarborgd.
  • Alarmfunctie: Indien er bij iemand in de belcirkel geen contact tot stand komt, wordt er hulp ingeschakeld.

Als u meer wilt weten over de telefooncirkel, of u aan wilt melden dan kunt u contact opnemen met Danka Ribbbink. Telefoonnummer: 0619405795, e-mailadres: d.ribbink@mikado-welzijn.nl

INZAMELACTIE KERSTPAKKETTEN 

Inloophuis de Herberg zamelt ook dit jaar weer spullen in voor mensen die dit goed kunnen gebruiken. Krijgt u een kerstpakket
dit jaar en zitten daar etenswaren en andere zaken in die u niet nodig heeft of niet gebruikt? Jammer wanneer dat in 

de kast verdwijnt en uiteindelijk zelfs wordt weggegooid toch? Zeker omdat iemand anders er heel blij mee zou zijn. Daarom kunt  u uw spullen bij inloophuis de Herberg inleveren en zorgen zij in januari dat ze bij mensen terecht komen die het goed kunnen gebruiken.

Protestantse Gemeenten in de Liemers kiezen gezamenlijk voor partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana Afrika.

Op donderdag 19 september 2019 heeft een afvaardiging van de diaconieën/ werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor een gezamenlijk partnerproject. De ondersteuning van het project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ staat gepland voor de duur van 2 of 3 jaar. We starten in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,- voor het project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op de hoogte te houden zullen wij u regelmatig informeren. Ook zijn we van plan om met acties over de brug te komen. Klik hier om verder te lezen over dit project

Ruilkastje bij de kerk

Bij de kerk en het Paalmanhuis staat sinds enige tijd een klein, wit kastje.  Dit is een weggeef- of ruilkastje. 

Het kastje is bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan, met elkaar te delen en elkaar te helpen.

In het kastje mogen houdbare voedingsmiddelen gezet worden en huishoudelijke producten. Voorbeelden zijn, tandpasta, wasmiddel, gedroogde voeding, potjes en blikjes, noten, rijst.

Hou er rekening mee dat de verpakking niet aangebroken mag zijn, en het product niet over de houdbaarheidsdatum.

Neem gerust iets mee uit het kastje, en het is ook fijn als u er eens iets in zet.

Het motto is: liever delen dan verspillen.

Samen maken we de wereld een stukje mooier.

Terugblik Oogstdienst op 8 november

Afgelopen weekend hebben we als Protestantse Gemeente weer fruit gedeeld vanuit de Oogstdienst. Er is ook dit jaar op vrijdagavond veel fruit gebracht. We hebben nu ook potjes met moes, jam en honing ontvangen om uit te delen. Zo konden we gevarieerde bakjes samenstellen.

Fijn dat veel gemeenteleden hiervoor actief zijn geweest.

 

Iedereen heel hartelijk dank voor het brengen van fruit, samenstellen van fruitbakjes en rondbrengen van de bakjes naar onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
De diaconie.

2 November: Lichtjesavond

De namen van geliefden die er niet meer zijn

maar in uw hart zitten worden genoemd.

Voor ieder van hen wordt een kaarsje aangestoken.

Als u op deze link klikt kunt u het filmpje zien.

 Hopelijk geeft het troost

verwarmt het uw hart.

Inzameling voor het inloophuis de Herberg op 25 oktober (Stille Hulp in Actie)!

A.s. zondag 25 oktober schenkt de diaconie extra aandacht aan Stille Hulp. We zamelen dan spullen in die we via het “Inloophuis De Herberg” aanbieden. Mensen in Westervoort, die het minder breed hebben, krijgen deze spullen dan op 10 november. Helaas heeft het bedrijfsleven het inloophuis dit jaar weinig ondersteund. We roepen u dus extra op om zoveel mogelijk (wat u kunt missen) van dit soort  zaken te verzamelen, of geld te storten op rekening NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Diaconale Raad Protestantse
Gemeente, onder vermelding “Stille hulp inloophuis”.

Zaken waar veel vraag naar is betreffen vooral drogisterijspullen e.d.: shampoo, conditioner, (kinder)tandenborstels, (kinder)tandpasta, douchegel, wasmiddelen, wasverzachter, wc-papier en keukenrollen.

Op zaterdagavond 24 oktober van 19.00-20.30 uur en op zondagochtend 25 oktober voor de dienst kunt u uw spulletjes afgeven in het Paalmanhuis. De Diaconie verzamelt alles en zorgt dat een en ander bij het Inloophuis terechtkomt. Voor meer info over het Inloophuis kunt u kijken op www.inloophuisdeherberg.nl of ga er eens langs.

Namens de Diaconie, Henk de Graaf, Bernhard Rijpkema