Paasgroetactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2023: 
‘het graf is opengebroken’

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Na afloop van de kerkdienst op 19 februari kunt u één of meerdere dubbele kaarten meenemen. U kunt uw kaart(en) ook aanvragen door een email te sturen naar t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl (Graag aanvragen voor 19 februari 2023.)

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

ZWO Commissie Westervoort

Informatie over het versturen van de dubbele kaarten:

De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze paasgroet uitgaat.

Op de bovenste kaart schrijft u een gedicht of groet aan de gedetineerde, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

De onderste kaart kan de gedetineerde zelf sturen, dus daar moet niets op geschreven worden. Het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt. Dit is een foto, geen Paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen sturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

U kunt uw kaart(en) weer inleveren in de bak achterin de kerk (op zondag 26 februari) of voor 3 maart in de brievenbus bij één van De ZWO leden:

Bert Frijlingh, Linse Steege 7; Hans Reussing, IJsselrust 6 of Ton Roelofsen, IJsselrust 30)

De ZWO commissie verstuurt de kaarten in 1 verzamelenvelop naar het centrale adres.