Vacatures

Er zijn in onze kerk heel veel mensen actief op allerlei gebied. Daar zijn we heel blij mee. Zo kunnen we gestalte geven aan ons gemeente zijn.

In onze gemeente wordt in veel gevallen goed naar elkaar omgezien. Gemeenteleden leven met elkaar mee in situaties van lief en leed door kaartjes, telefoontjes, praktische hulp, een gesprek of anderszins. Dat gebeurt spontaan en is heel belangrijk en dit willen we waar mogelijk ook versterken.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook in georganiseerd verband pastoraat wordt bedreven, bijvoorbeeld in de vorm van pastoraat gericht op bepaalde (leeftijd)groepen of wijkpastoraat. Bij het georganiseerde pastoraat kunnen we op allerlei terreinen versterking goed gebruiken.

Voor het georganiseerde Pastoraat zijn we op zoek naar:

Mensen die bloemen willen bezorgen.
Als oudere gemeenteleden jarig zijn, dan krijgen ze een bos bloemen van de kerk. Daarvoor zorgen een aantal mensen die een bepaald gedeelte van een wijk voor hun rekening nemen. Het aantal adressen kan in overleg worden bepaald. Als u meedoet is het uw taak om rond de verjaardag van het jarige gemeentelid een bosje bloemen te kopen en deze weg te brengen. Eventueel kunt u daar een bezoekje aan vast knopen. De bloemenbonnetjes kunt u vervolgens bij de penningmeester van de diaconie.

Medewerkers verjaardagsfonds
Gemeenteleden die jarig zijn worden namens onze gemeente gefeliciteerd. Zij krijgen een felicitatiekaart en een zakje waar eventueel een kleine geldelijke bijdrage in kan worden gedaan. De adressen zijn verdeeld onder diverse medewerkers, maar sommige delen van Westervoort zijn nu vacant. Het aantal adressen kan in onderling overleg worden bepaald.

Pastorale medewerkers
Pastorale medewerkers kunnen lid zijn van de Pastorale Raad. Zij helpen mee bij pastorale (wijk)activiteiten die door de Pastorale Raad worden georganiseerd en bij het signaleren van hulpvragen bij gemeenteleden. Hulpvragen geven zij door aan de predikant, een pastoraal ouderling of een diaken.

Pastorale ouderlingen
Een pastorale ouderling is lid van de Pastorale Raad. Hij/ zij verbindt de kerkenraad met de Pastorale Raad en helpt bij de voorbereiding en uitvoering van de besluiten. Daarnaast heeft een pastorale ouderling taken in de kerkdiensten. In een persoonlijk gesprek zal nader worden ingegaan op wat deze taak verder inhoudt.
Vindt u het ook belangrijk dat bovenstaande pastorale werkzaamheden doorgang vinden? En wilt u daaraan uw steentje bijdragen? Of wilt u meer weten? Neem dan gerust eens contact op met onze predikant, de scriba of de voorzitter van de kerkenraad
(zie belangrijke adressen).

Overige vacatures
Maar ook op verschillende andere gebieden kunnen we enige versterking goed gebruiken. Het belangrijkste vinden we dat de werkzaamheden bij u passen qua inhoud en tijdsbesteding en dat u het werk met plezier doet. Daarom gaan we graag met u in gesprek over een taak waar uw voorkeur naar uitgaat. Iets voor U? We horen het graag.
Wilt u meer weten of wellicht eens ergens een keer meedraaien voordat u een beslissing neemt? We horen het graag. Neemt u dan contact op met onze predikant, de scriba of de voorzitter van de kerkenraad. (zie belangrijke adressen).

 

 

 

 

 

logo-website