Vacatures

Er zijn in onze kerk heel veel mensen actief op allerlei gebied. Daar zijn we heel blij mee. Zo kunnen we gestalte geven aan ons gemeente zijn. Dat betekent echter niet dat er geen vacatures zijn. Hieronder ziet u een overzicht.

PASTORAAT

In onze gemeente wordt in veel gevallen goed naar elkaar omgezien. Gemeenteleden leven met elkaar mee in situaties van lief en leed door kaartjes, telefoontjes, praktische hulp, een gesprek of anderszins. Dat gebeurt spontaan en is heel belangrijk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook in georganiseerd verband pastoraat wordt bedreven, bijvoorbeeld in de vorm van pastoraat gericht op bepaalde (leeftijd)groepen of wijkpastoraat. Het pastorale beleid wordt gemaakt door de Pastorale Raad.

Bij het georganiseerde pastoraat kunnen we op allerlei terreinen versterking goed gebruiken.
We zoeken:

Een aantal mensen die bloemen willen bezorgen in wijk 1
(oude centrum) bij gemeenteleden van 76 jaar en ouder. Als oudere gemeenteleden jarig zijn, dan krijgen ze een bos bloemen van de kerk. U koopt deze bloemen, brengt ze weg en knoopt er eventueel een bezoekje aan vast. De bloemenbonnetjes declareert u bij de penningmeester van de diaconie.

Een pastorale ouderling
Een pastorale ouderling verbindt de kerkenraad met de pastorale raad en helpt bij de voorbereiding en uitvoering van de besluiten. Daarnaast heeft een pastorale ouderling taken in de kerkdiensten.

Pastorale medewerkers
Pastorale medewerkers zijn lid van de Pastorale Raad. Ze helpen mee bij pastorale activiteiten die door de Pastorale Raad worden georganiseerd en bij het signaleren van hulpvragen bij gemeenteleden. Hulpvragen geven zij door aan de predikant, een pastoraal ouderling of een diaken.

JONGERENWERK

Onder het jeugdwerk vallen activiteiten zoals: Jeugdkerk, Catechese, Soos/ Zoldertje, Jongerenkamp. Er is een hechte groep jongeren, en veel van deze jongeren nemen deel aan verschillende activiteiten. Bij het jongerenwerk is behoefte aan een:
Jeugdouderling of jongerenmedewerker
die samen met de andere jeugdouderling en de andere jongerenmedewerkers het jongerenwerk in onze gemeente verder uit wil bouwen. Ben je graag in contact met jongeren en vind je het leuk om samen met hen op te trekken? Dan is dit vast iets voor jou. Wil je meer weten, of eens een poosje meedraaien voordat je beslist, laat het ons weten, Maak eens een afspraak met onze jeugdouderling: Hetty Alewijnse (zie belangrijke adressen).

INSPIRATIE EN ONTMOETING

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting streeft naar het aanbieden van een gevarieerd programma-aanbod, waarin ruimte is voor allerlei activiteiten die te maken hebben met zingeving. Dat kan in de vorm van gespreksgroepen, thema- avonden, cursussen of lezingen, maar ook in de vorm van creatieve teken- of schilderavonden, avonden met muziek, spiritueel wandelen, een meditatieve film, een voorstelling, een gezamenlijke maaltijd, een bezoek aan kerken in de regio, enz., enz. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën. Voor de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting zijn we op zoek naar:
Enkele creatieve mensen
die mee willen helpen met het opstellen en uitvoeren van het jaarprogramma voor het seizoen 2016- 2017 en daarna. Er wordt samengewerkt met de Protestantse Gemeenten van Duiven en Zevenaar. De werkgroep komt ongeveer 6 keer per jaar 2 uur bij elkaar om het programma op te stellen en voor te bereiden. De activiteiten vinden afwisselend plaats in Westervoort, Duiven of Zevenaar.

Wil je meer weten of wellicht een of enkele keren meedraaien voordat je een beslissing neemt, neem dan contact op met Henk Bonnink, tel: 026 3114522, email(zie belangrijke adressen).

 

 

 

 

logo-website