Protestantse Gemeente Westervoort

In het binnenste van een Kerkorgel

Er zit (kerk)muziek in 7
In de 8ste eeuw van onze jaartelling komt het orgel uit het Oosten naar Europa. Vanaf de 9e eeuw staat het orgel in de kerk. Daardoor vindt een heel belangrijke ontwikkeling in de muziekgeschiedenis plaats. Verschillenen reeksen pijpen hebben een eigen klankkarater. Als die ‘registers’ samenklinken, ontstaat er een vorm van ‘meerstemmigheid’. Die door elkaar heen lopende melodieën zijn een uitvinding uit de Middeleeuwen. Die nieuwe muziek noemt men ‘organum’, naar het orgel dat er ‘de schuld’ van heeft gekregen! Het orgel ‘zingt’, net als een menselijk koor, dus, maar met méér stemmen tegelijk. Wordt vervolgd. A.W.

Granaatappel

Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele zaden, maar ook voor de dood vanwege de rode kleur van het binnenste van de vrucht. … In de Bijbel (Tenach of Oude Testament) wordt de granaatappel vaak genoemd. In het Hooglied worden bijvoorbeeld de wangen van de vrouw vergeleken met een granaatappel.
Symboliek
In de beeldende taal van het Hooglied van Salomo wordt de ronde vorm van de granaatappel vergeleken met de schoonheid van de vrouw. Het rode sap is de nectar van de geliefden en de geur van de bloemen symbool voor de ontwakende lente. Deze vrucht wordt in het Oude Testamant beschreven als één van de zeven plantensoorten, die in Kanaän gevonden en gezegend werden. Druiven en granaatappels golden als teken voor rijkdom en vruchtbaarheid

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2018-2019

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Didam, Duiven, Lathum, Westervoort en Zevenaar. We nodigen u uit het te bekijken. We hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor één of meerdere bijeenkomsten. Hier kunt u het vinden<<<

Avond in Westervoort

logo-website

Interieur kerk