Protestantse Gemeente Westervoort

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Westervoort

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

 

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Weer welkom in de kerk.

U bent de komende zondagen van harte welkom in de dienst. Wel vragen we u zich aan te melden voor een goed overzicht.

Als u wilt komen wilt u dit dan aangeven via reserveringkerk@pgwestervoort.nl 

U kunt bij het onderwerp in de email het volgende vermelden: Aanmelding naam…, dienst dd…… en aantal personen.

Zo ziet de commissie van ontvangst in een oogopslag wie en hoeveel personen er komen.

Als u  zich niet digitaal aan kunt melden, kunt u bellen op 06-12676291 binnen de onderstaande periodes. 

     – Vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur

     – Zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur

Uiteraard kunt u de dienst ook online volgen via kerkdienstgemist.nl.

Voor verder informatie m.b.t. de spelregels zie: hier

NIEUWJAARSWENS 2022

Afgelopen 2021 was een enerverend jaar binnen onze Protestantse Gemeente. Ondanks dat we
elkaar een groot deel van het jaar niet fysiek konden ontmoeten, hebben we geprobeerd
zoveel mogelijk het kerkenwerk met de inzet van vele gemeenteleden door te laten gaan. We
hebben Margreet de Bree als nieuwe predikant mogen aanstellen en door haar inzet zijn er
veel mensen bezocht. Ook hebben we een mooie start van het nieuwe seizoen 2021 mogen
beleven in september. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer persoonlijk ontmoeten. Laten we
het komende jaar in verbondenheid met elkaar en met de kerken in de Liemers werken aan
hoe we kerk willen zijn in de huidige samenleving. Veel Bijbelverhalen, die vanuit het verleden
veel te vertellen hebben, kunnen ons daarbij richting geven.
Een gezegend en gezond 2022 toegewenst.

Namens de kerkenraad,
Margreet, Frieda, David, Ard, Herman, Anne, Willemien,
Hetty, Annie, Bas, Bernhard, Hans, Jan Henk, en Henk

Kerkversiering 2021