Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Laatste Nieuws

<Klik hier> voor onze laatste gemeentebrief

Huispaaskaars 2023

Op 9 en 10 april is het Pasen, en zoals ieder jaar bieden wij de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. Licht maakt, licht creëert, en licht verlicht. Brandende kaarsen geven ruimte aan relativering, overpeinzing en steun. In de kerk onder de toren hangt het bestelformulier binnenkort weer met de
modellen en prijzen van de huispaaskaarsen 2023. Hierop kunt u uw gegevens invullen om een bestelling te doen. Ook vindt u ze op de website 

https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html

Uw bestelling kunt u ook via de mail doorgeven: dokterwillemien@gmail.com Graag voor 1 maart, omdat de bestelling mee gaat met de grote paaskaars van de kerk. Ik breng het bestelde vóór Pasen bij u thuis.
Willemien DokterRuessink, 0610704415

Paasgroet 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2023: ‘het graf is opengebroken’

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Na afloop van de kerkdienst op 19 februari kunt u één of meerdere dubbele kaarten meenemen.  >>> Lees hier voor meer informatie

Zondag 5 februari: Liemerskids

Hallo ouder(s)/verzorgenden,
Welkom bij de Liemerskids”!
Liemerskids is een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken van de Liemers. Het is een gezellige en creatieve activiteit voor kinderen uit de hele Liemers en hun ouders/verzorgenden. De kinderen mogen natuurlijk vriendjes/vriendinnetjes meenemen. Op zondag 5 februari is er weer een bijeenkomst, van 15:30 17:00 uur. Op deze middag zal het gaan over muziek. Van muziek of een lied kan je blij worden. Bij David zie je dat ook. Hij
speelt graag op zijn harp of citer.

Aan de kinderen willen we vragen welk lied of muziek ze mooi vinden. Dit kan gemaild worden naar:
liemerskids@gmail.com Op de middag zullen we het laten horen. Van tevoren hoef je je niet aan te melden. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,

Margreet de Bree, predikante van de protestantse gemeente Westervoort

m. 0610255351 of
debreemargreet@gmail.com

16 februari 2023: Gespreksgroep: Aan Tafel!

Het jaarthema van dit jaar is: Aan tafel! Rondom dit thema zal er in januari een gespreksgroep starten. De groep stond voor dit najaar gepland maar in overleg met de kerkenraad is deze verschoven naar het nieuwe jaar.
De gespreksgroep zal beginnen met een maaltijd. Met elkaar een maaltijd vieren is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Na de maaltijd willen we aan de hand van verhalen over Jezus waarin hij met anderen aan tafel ging, met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoetingen van Jezus leidden vaak tot mooie, prikkelende en soms ook confronterende gesprekken. Anne-Marie van Briemen schreef hierover acht bijdragen. Acht inspirerende bijdragen die uitnodigen om op zoek te gaan naar wat deze ontmoetingen voor ons kunnen betekenen.
Eén van die ontmoetingen is die tussen Jezus en Mattheus (Mattheus 9: 9-13). Mattheus, de evangelist, was in zijn vroege jaren tollenaar. Jezus ziet hem dan zitten voor zijn tolhuis en zegt tegen hem: “Ga met mij mee! Ik heb je nodig,” Kort daarna komen ze samen in het huis van Mattheus om er de maaltijd te houden. Ook andere tollenaars en mensen die volgens sommigen niet helemaal koosjer in het leven staan, komen binnenlopen. Ze willen de maaltijd graag meevieren. Bij dit verhaal kunnen we de vraag stellen: “Waarom laat Jezus zich met Mattheus in? Waarom wijst hij hem niet eerst terecht? Hij weet toch dat hij niet zo keurig in het leven stond.” Maar ook: “Hoe kijken wij naar een ander? Vanuit een oordeel of een open blik?”
Werkwijze van de groep:
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op donderdag 16 februari om 18:00 uur in het Paalmanhuis. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl