Protestantse Gemeente Westervoort

1e zondag na Pasen-Beloken Pasen – wit:
Horen en Lezen 1

 Vandaag sluiten de luiken over het Paasfeest weer. Het feest van Pasen geeft ons veel. Tegen alle verdriet en wanhoop in geloven we dat de dood tenminste door één van ons is verslagen! Maar dát idee moeten we dan wel weer heel regelmatig in ons zelf oppoetsen. Voor we het weten, zijn we het weer vergeten. Liturgie, rituelen, sacramenten en onze bijbel, allemaal nodig om dat Paasgeloof levend te houden. Maar gesneden koek is dat zeker niet. Ook niet als we nog elke week naar de kerk gaan. Er wordt geklaagd over ‘ontlezing’. Geldt dat ook voor de bijbel? Wordt vervolgd. a.w

Westervoort door de tijd 1

600      Omstreeks deze tijd ontstaat een spontane aftakking van de Rijn ergens in de buurt van Arnhem, die in de nieuwe loop steeds meer Rijnwater afvoert en bevaarbaar wordt. Rond ongeveer 950 ligt er dan een rivier, de IJssel, van een omvang zoals als wij die nu kennen.  
726      De nederzetting Westervoort wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen vermeld. De Utrechtse bisschop Willibrord belast Werenfried met de zielzorg in Elst en Westervoort. De naam Westervoort kan duiden op een doorwaadbare (voorde) plaats, die toegang geeft tot het westen. De kerk in Westervoort, gebouwd in de middeleeuwen op de plaats waar Sint Werenfried het oudste kerkje bezocht.

De kerk van Werenfried, een plek voor viering, ontmoeting èn ontspanning

In het voorjaar van 2016 is er een bijeenkomst gehouden over het toekomstig gebruik van de Werenfriedkerk, wat onlangs geleid heeft tot de aanzet van een vriendenstichting. Die stichting i.o. gaat – vooral muzikale - evenementen organiseren in de kerk en bij een positief saldo bijdragen leveren aan de reservering voor het groot onderhoud van dit Westervoortse en rijksmonument.  

Kijk hier voor meer informatie<<<

 

logo-website

Diavoorstelling