Protestantse Gemeente Westervoort

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting Jaarprogramma 2019-2020

De I.B.O. werkgroep heeft haar activiteiten voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. Ook voor komend seizoen is er weer een omvangrijk en divers programma door het hele jaar heen. kijk hier<<< 

11e zondag na Pinksteren 
Een kerkelijke stroming maakt een schets van zichzelf: “De liefde van God voor zijn volk gaat heel diep. Wie is dan Zijn volk? Dat zijn mensen die in Hem geloven. Jezus is de Zoon van God. Wij geloven dat Jezus als Redder naar de aarde kwam.” Een andere stroming beschikt over twee kerkgebouwen. Een van de twee wordt of is verkocht en wordt moskee, de andere wordt vernieuwd en vergroot. Opnieuw: waarmee trekt de kerk het succes van grote aantallen kerkgangers naar haar toe? Andere muziek, andere taal? In een van de diensten wordt een lied gezongen waarin G’d met ‘jij’ wordt aangesproken. Een dilemma? Nou nee. “Als jullie dat willen, kun je de jij-vorm ook omzetten in ‘u’”, staat er in de orde van dienst.
Wordt vervolgd. A.W.

10e zondag na Pinksteren
Op verschillende plaatsen in ons land vind je ze nog, kerkgebouwen met meer dan 1000 zitplaatsen! Wat lukt daar wat elders niet meer schijnt te lukken? In drie bij elkaar horende kerkgebouwen van één zelfde stroming zijn er op zondag 8 kerkdiensten, verspreid over de dag. Met drie verschillende orden van dienst. Ze worden getypeerd als: ‘vernieuwend’, d.w.z met psalmen, gezangen èn opwekkingsliederen begeleid door verschillen instrumenten o.a. piano, gitaar en percussie; ‘midden’ d.w.z. met psalmen en twee gezangen of opwekkingsliederen; en ‘klassiek’ met psalmen en ‘eenige gezangen’ zoals die ooit aan de psalmen werden toegevoegd. Voor elk wat wils? De vraag is hoe ‘elk’ zich ziet en dan vooral ten opzichte van ‘samen’. Wordt vervolgd, A.W.

Zomerse beelden