Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Laatste Nieuws

Attentie! Zondag 4 juni is de kerk gesloten!

Door ziekte van de predikant, hebben we helaas moeten besluiten dat er op bovengenoemde zondag geen eredienst is in onze kerk.

Ondanks alle inspanningen is het helaas niet gelukt om een andere predikant te vinden.

Maar niet getreurd! Het opent ook weer nieuwe perspectieven want voor (bijna) alles is een oplossing. Want in het kader van de Liemerse samenwerking hebben we besloten om op 21 mei naar de dienst in Duiven te gaan. Op deze manier leren we ook onze buurgemeenten kennen en ik kan u verzekeren dat we met open armen worden ontvangen. De voorganger is Willem Lindeman (kerkelijk werker) en hij gaat ook voor in onze kerk met Hemelvaart. Omdat het zo kort dag is, verzoeken wij u om onderling met elkaar in contact te treden zodat u met elkaar mee kunt rijden. Ik weet, het is even een dingetje, maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt. Er staan ook één of twee auto’s bij de kerk, voor mensen die dit bericht niet gelezen hebben en dan toch naar de kerk kunnen worden vervoerd. Let op: De dienst begint om 10.30 uur. Wilt u dan wel uiterlijk 10.15 uur bij de kerk staan, want dan rijden we naar Duiven!

(De dienst vanuit Duiven wordt niet online uitgezonden.)

Dit verzoek geldt dus ook voor zondag 4 juni. Dan gaan we naar de kerk in Lathum. Daar vieren we het Heilig Avondmaal en is Florie van de Hoek de voorganger. Een oude bekende van ons allemaal. Dus graag met elkaar meerijden of u kunt natuurlijk ondergetekende bellen, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Vriendelijke groet, Frieda van Geest (06-42525243)

Zondag 11 juni: Zanggroep

Zondag 11 juni zingt de zanggroep weer tijdens de kerkdienst, onder leiding van Marius de Boer, in de dienst gaat ds. Margreet de Bree voor.
Vrijdagavond 9 juni om 19.30 uur is de repetitie in de kerk. We repeteren tot ongeveer 21 uur en drinken tussendoor gezellig koffie.
Samen zingen ter ondersteuning van de gemeentezang geeft een fijn gevoel.
Dus houd je van zingen, wees dan welkom!!

30 juni: Samen aan tafel

Beste mensen,
Het jaarthema van onze kerk is dit jaar “Aan tafel”. We willen dit seizoen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. We gaan met elkaar barbequen in de tuin van de kerk.
Deze maaltijd van verbinding vindt plaats op vrijdag 30 juni, Van 19:00 tot 21:30.
We hopen op deze avond zoveel mogelijk gemeenteleden te mogen ontmoeten.
Om de onkosten te drukken vragen we een vrijwillige bijdrage, met een richtbedrag van € 7,50. Op de avond zelf zal er een potje staan om te doneren.
Graag weten wij van tevoren ongeveer op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vandaar dat we al vroeg met deze uitnodiging komen.
Opgeven kan, voor 16 juni, bij Jan Henk J.H.Harkema@hccnet.nl. Daar kunnen ook eventuele dieetwensen worden doorgegeven.
Hopelijk wordt het een gezellige avond, met een grote groep mensen!
Anne, Bas, Hetty, Jan Henk, Margreet en Willemien

JOURNAAL LIEMERSE SAMENWERKING NR 4
(APRIL 2023)

Nadat het proces van samenwerken in de Liemers aanvankelijk werd begeleid door Jack de Koster heeft Jan Boer zijn plaats ingenomen. Hieronder een kort interview met hem.

Jan, vertel eerst eens iets over jezelf.
Ik ben geboren en getogen in Wapenveld, onder Zwolle. Na een bedrijfskundestudie in Tilburg kwam ik bij Philips in Huizen terecht. Met Hettie, mijn vrouw, kregen we daar twee dochters. Vijfentwintig jaar later kwamen de zonen vanzelf en ondertussen genieten we van vijf kleinkinderen.
Na Philips switchte ik naar het organisatieadvieswerk bij het
Amerikaanse AT&T. Ik heb er prachtig werk gehad, maar het hart trok naar iets anders. In 1990 maakte ik de overstap naar Putten als kerkelijk jeugdwerkadviseur en volgde in deeltijd de Hboopleiding theologie. Vanaf 2008 werkte ik als gemeenteadviseur in Overijssel en vanaf 2012 als seniorgemeenteadviseur in Gelderland. Maar nu werk je toch als zelfstandige?
Ja, toen de landelijke kerk in 2016 alle ‘advies op locatie’ stopte ben ik als zelfstandig gemeenteadviseur verder gegaan onder de naam ‘Kerkvitaal gemeenteadvies en begeleiding’. Ondertussen heb ik ook een aantal gemeenteadviseurs in dienst daarnaast een aantal compagnons waar ik veel mee samenwerk. En gelukkig heb ik nog m’n netwerk binnen de dienstenorganisatie van de landelijke kerk.

Hoe werkt dat, kunnen gemeenten je inhuren?
Als een gemeente of een groep gemeenten zich meldt voor begeleiding gaan we in gesprek
over wat nodig is hoe we dat in kunnen vullen. Hier in de Liemers vroeg men iemand die de proeftuinbijeenkomsten van zowel de diakenen als de kerkrentmeesters wilde voorzitten, de ‘stuurgroep samenwerking’ wilde adviseren en een rol wilde spelen bij eventuele implementatie
van intensievere vormen van samenwerking. Daar moet uiteraard voor betaald worden, maar gelukkig komt er vanuit de landelijke kerk een flinke subsidie voor de begeleidingskosten.

En lukt het een beetje in de Liemers?
Als je vraagt ‘een beetje?’, dan zeg ik ‘ja’. We kijken terug op veel mooie proeftuinbijeenkomsten. Op sommige gebieden wordt de samenwerking ook al praktisch ingevuld. Maar als je wat dieper afsteekt zijn er grote verschillen in urgentie en urgentiebesef.
Dat maakt ook dat voor sommige gemeenten het vormen van bijvoorbeeld een gezamenlijk college van kerkrentmeesters of diakenen (of beide) eigenlijk de enige oplossing is voor het tekort aan ambtsdragers. Voor andere gemeenten speelt dat minder. Deze ongelijktijdigheid maakt het noodzakelijk om maatwerk te leveren. Althans, dat zal mijn advies zijn. Het past nog niet allemaal in dezelfde mal.

Dus het lukt niét in de Liemers?
Jawel, maar anders. Zie het maar als een groeimodel met daarin veel flexibiliteit. Lastig is wel dat de regels voor een deel ook nog door de landelijke kerk ingevuld moeten worden. Dat is nog wel eens duwen en trekken. Maar wel in het vertrouwen dat het uiteindelijk best zal
lukken om de samenwerking verder te stroomlijnen zodat iedereen er plezier aan beleefd. Want door de bestuurlijke krachten te bundelen kan er effectief meer energie in de plaatselijke gemeente worden gestoken. Daar doen we het voor!

Opgesteld namens Stuurgroep Liemerse Samenwerkende Kerken