Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Laatste Nieuws

<Klik hier> voor onze laatste gemeentebrief

<Klik hier> Protestantse Gemeenten in de Liemers gaan nog door met partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana Afrika. November 2022

19 november: Petrus in het land in Gelderse Westervoort

In het kader van Eeuwigheidszondag herdenken de gemeenteleden samen de levens van mensen die ze verloren zijn, want: ‘verlies hoef je niet alleen te dragen’. Opnames gemaakt in onze kerk. Klik hier voor meer informatie 

10 december: Pelgrimswandeling Meinerswijk

Op 10 december gaan we weer een mooie pelgrimswandeling maken. Deze keer gaan we naar Meinerswijk.

     

Om daar te komen ga je via de Batavierenweg in Arnhem naar de Drielsedijk. Op de Drielsedijk ga je linksaf naar het Hannesstraatje. Na 100 m is daar, tegenover het volkstuinencomplex de parkeerplaats waar we om 10.30 uur verzamelen. De wandelroute is ruim 6 km lang. We verwachten om ongeveer 13.00 uur terug te zijn bij de auto.

Het thema is deze keer: “Herinneringen”. Een terugblik op 2022.

Neem je voor onderweg een lunchpakket mee?

Aanmelden voor de wandeling kan bij Henk Bonnink: habonnink@live.nl

17 december: PaalmanEethuis

Er is een nieuwe datum gevonden en wij willen zaterdag 17 december een PaalmanEethuis organiseren. Aanmelden is helaas niet mogelijk omdat we reeds ruim 50 aanmeldingen hebben. Mensen die zich voor 22 oktober hadden opgegeven zijn welkom, maar zullen nog persoonlijk worden benaderd of ze deze datum ook nog kunnen.

TOP 2000 FEEST 30 DECEMBER 2022

De TOP2000 week mét Liemersbrede muziekviering komt in zicht:

Vrijdagavond 30 december, SAVE THE DATE! In de witte kapel, Rijksweg 56b te Duiven: 19.00 inloop.
THEMA: ‘Ga met me mee van het donker naar het licht!’
Voor de muzikale uitvoering hebben we in the house: de ‘Home-music’ band: https://home-music.nl/ Deze band begeleidde 27 juni 2021 live in de kapel, toen voorganger Mariecke van de Berg een dienst rond de protestsong hield. Karakteriseringen: close harmony zang, unieke folky uitvoeringen van bekende popsongs.
TOT ZIENS op vrijdagavond 30 december 19.00! start van het feest: 19.30 uur.

1 februari 2023 Gespreksgroep: “Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal.”

In het nieuwe jaar zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’. De gespreksgroep stond in dit najaar gepland maar in overleg met de kerkenraad hebben we het verplaatst naar het nieuwe jaar.
Net als zijn eerst boek “De zin van het leven” vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in “Een zinvol leven” een vrouw aan het woord die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen maar ondanks dit geen zwartgallig mensbeeld heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. “Mensen zijn bedoeld om te stralen,” zo zegt ze. De schrijfster Maartje Wortel wordt ook geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer vragen te stellen. “Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken.”
“Wat is voor u een zinvol leven?” is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert vaak indringende en persoonlijke antwoorden op. Geregeld wordt er verwezen naar een leven waarin je van betekenis kunt zijn voor anderen en mogelijkheden in je werk kunt ontplooien. Liefde en belangrijke relaties zijn ook een wezenlijk onderdeel van een zinvol leven.
Sommigen beschouwen zichzelf als een onderdeel van de natuur of ervaren dat zij deel uit maken van een groter geheel: ‘onderdeel zijn van een onbegrijpelijk wonder’ zoals Alexander Rinnooy Kan, ex-voorzitter van de SER, het noemt. Manuela Kalsky, theologe en oprichter van Nieuw Wij, is bewogen en idealistisch in haar antwoord, en hoopt op een wereld van gerechtigheid. Zij put inspiratie uit de bijbel en noemt de profeet Amos die het in zijn tijd, de 8e eeuw voor Christus, opneemt voor verdrukte mensen.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een of twee interviews) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek hierover.
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 februari om 20:00 uur in het Paalmanhuis. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.
Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl

16 februari 2023: Gespreksgroep: Aan Tafel!

Het jaarthema van dit jaar is: Aan tafel! Rondom dit thema zal er in januari een gespreksgroep starten. De groep stond voor dit najaar gepland maar in overleg met de kerkenraad is deze verschoven naar het nieuwe jaar.
De gespreksgroep zal beginnen met een maaltijd. Met elkaar een maaltijd vieren is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Na de maaltijd willen we aan de hand van verhalen over Jezus waarin hij met anderen aan tafel ging, met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoetingen van Jezus leidden vaak tot mooie, prikkelende en soms ook confronterende gesprekken. Anne-Marie van Briemen schreef hierover acht bijdragen. Acht inspirerende bijdragen die uitnodigen om op zoek te gaan naar wat deze ontmoetingen voor ons kunnen betekenen.
Eén van die ontmoetingen is die tussen Jezus en Mattheus (Mattheus 9: 9-13). Mattheus, de evangelist, was in zijn vroege jaren tollenaar. Jezus ziet hem dan zitten voor zijn tolhuis en zegt tegen hem: “Ga met mij mee! Ik heb je nodig,” Kort daarna komen ze samen in het huis van Mattheus om er de maaltijd te houden. Ook andere tollenaars en mensen die volgens sommigen niet helemaal koosjer in het leven staan, komen binnenlopen. Ze willen de maaltijd graag meevieren. Bij dit verhaal kunnen we de vraag stellen: “Waarom laat Jezus zich met Mattheus in? Waarom wijst hij hem niet eerst terecht? Hij weet toch dat hij niet zo keurig in het leven stond.” Maar ook: “Hoe kijken wij naar een ander? Vanuit een oordeel of een open blik?”
Werkwijze van de groep:
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op donderdag 16 februari om 18:00 uur in het Paalmanhuis. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl