Protestantse Gemeente Westervoort

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Westervoort

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

 

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Kerkdiensten gaan door, maar tijdelijk zonder kerkbezoekers

N.a.v. het advies van de PKN heeft het moderamen besloten om vanaf zondag 20 december tot en met half januari geen bezoekers meer bij de kerkdienst te laten zijn. Gelukkig is de verbinding via internet nu wel mogelijk, zodat de diensten rechtstreeks uitgezonden zullen worden. In de kerk zijn alleen die mensen aanwezig die de dienst mogelijk maken.

Thuis de kerkdienst volgen

De kerkdiensten worden live uitgezonden.  Klik rechtsboven op deze pagina om thuis de dienst te volgen.  Het beeld kunt u vervolgens vergroten door op het vierkantje rechtsonder in het beeld van de uitzending te klikken.

Of klik op "Online kerkdiensten" voor meer informatie, of om oudere opnamen terug te zien.

De nieuwe paaskaars

Tijdens de paaswake is de nieuwe paaskaars binnengebracht.
Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram.

Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos.
Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven.
Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar.
Daaronder een duif op het medaillon, als teken van de geest die de blijde
boodschap verspreidt dat de Heer is opgestaan.

Moge het licht van Pasen u/je verwarmen en hoop en vertrouwen geven

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt uw kaart aanvragen door een email te sturen naar t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl (graag uw adres vermelden zodat de kaart bij u bezorgd kan worden.) Graag aanvragen voor 20 maart 2021.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

 ZWO – Commissie Westervoort     

 Informatie over het versturen van de kaarten:

Anders dan vorige jaren, kunnen de paasgroetenkaarten in 2021 opgestuurd worden naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk, neemt u het volgende adres over op de envelop:

Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland.

De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk. De paasgroetenkaarten kunnen tot uiterlijk 27 maart 2021 naar dit centrale adres worden gestuurd.

 

Online dienst van

11 april 10:00 uur

Bloemen van deze week

Een nieuw begin

Voorzichtig

Haast breekbaar

Verschijnt overal het licht

Maar met een kracht die niemand kent

Die hoop laat kiemen

Grafstenen opzij rolt

Alles wijst naar

Een nieuw begin