Protestantse Gemeente Westervoort

Dagblad Trouw, sept. 2016. Artikel van Robin de Wever. Onderzoek naar een in 1970 gevonden, bijna verkoold, stuk bijbeltekst, 1e eeuw na Chr., met de eerste twee hoofdstukken van Leviticus.

7e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen (15)

Er wordt nog altijd heel erg veel onderzoek gedaan naar de herkomst van de Bijbelteksten. Niet alleen naar die van het Tweede Testament, maar ook naar die van het Eerste. Wij, die van het Tweede zijn, doen er goed aan te beseffen dat het Eerste Testament 3,5 keer dikker is dan het Tweede. Bovendien: de hele geschiedenis van het Eerste Testament bepaalt de betekenis van het Tweede Testament, en niet andersom! Wie waren die auteurs van dat Eerste Testament eigenlijk, waar komen ze vandaan en vooral: waarom schreven zij al die verhalen in 24 boeken op terwijl het papier nog moest worden uitgevonden? Wordt vervolgd A.W.

Westervoort door de tijd

Vredenburg in 1731. Tekening van Abraham de Haen ((1707 – 1748)
Vredenburg is voor 1440 gebouwd op de plaats, waar zich momenteel de oostelijke nieuwbouwwijk van Westervoort bevindt. In de loop der tijd heeft Vredenburg zeer vele bewoners en eigenaren gekend. In de 20e eeuw verkeert het pand in staat van verval en wordt alom gesproken over afbraak. In 1988 besluit de gemeente Westervoort echter om geld vrij te maken voor restauratie van het huis, zodat het in gebruik kan worden genomen voor ondermeer exposities.

Tentoonstelling over de Roemeens Orthodoxe Kerk

Op de tentoonstelling zijn veel materialen en attributen te zien die gebruikt worden en beschikbaar zijn gesteld door de Roemeens Orthodoxe Kerk.
Openingstijden De tentoonstelling is gratis te bezoeken en in de periode van 29 juli tot en met 24 augustus geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Op 25 augustus tot 21.00 uur.
Bijzondere activiteiten • Op zaterdag 5 augustus komt Iconenschilder Smeranda Bubberman • Op zaterdag 12 augustus klinken er Roemeens Orthodoxe gezangen • Ds. Arjen Hiemstra heeft enkele mensen van de Roemeense parochie geïnterviewd. Die interviews kunt u lezen op de tentoonstelling. lees hier verder<<<
 

logo-website

Diavoorstelling