Protestantse Gemeente Westervoort

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting Jaarprogramma 2019-2020

De I.B.O. werkgroep heeft haar activiteiten voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. Ook voor komend seizoen is er weer een omvangrijk en divers programma door het hele jaar heen. kijk hier<<< 

Otto Dix 1891-1969 Petrus en de Haan

14e zondag na Pinksteren
“Liegen mag niet”, leerden we als kind. Maar wie genoeg Hebreeuws, Grieks of Latijn heeft gestudeerd kan tenminste vertellen dat het zó niet in de Tien Geboden bedoeld wordt. Er staat: Gij zult geen valse getuigenis spreken over uw naaste. Voor we ‘niet liegen’ lezen, moeten we ons wel realiseren dat het erom gaat dat we als ‘getuige’ kunnen worden opgeroepen. Zoals Petrus. “Heb ik u ook niet samen met hem gezien?”. Hij ontkent. Dat gebeurt nog eens. Tenslotte kraait een haan, zoals Jezus had voorzegd. Probeert Petrus zichzelf te ‘redden’? Dát bedoelt het 9e gebod: als een getuige een valse verklaring aflegt laat hij niet alleen een ander, slachtoffer èn/of dader, maar tenslotte ook zichzelf, in de steek! Wordt vervolgd A.W.

onschuldige lammetjes

Boris Boef

13e zondag na Pinksteren
Die liefde van God is er. Zomaar, gratis en voor niets. Hoe weet je dat? Waar vind je die?
Tegenwoordig zegt men: die vind je daar waar je een ander mens ontmoet. Dan moet die ander wel aardig zijn, lief misschien ook wel. Want een avondje krant lezen of Tv-kijken leert dat je mensen kunt tegenkomen die in onze ogen allesbehalve de liefde van God uitstralen. Wat de liefde van God, ook voor mensen die in onze ogen dat niet ‘verdienen’, wel (en/of niet) betekent, moet je echt léren. Van andere mensen, o.a. uit de bijbelverhalen. Zijn die nou echt zo duidelijk over schurken en onschuldige lammetjes? Was het maar waar. Predikanten hoeven er niet mee te koop te lopen maar…zij kunnen als het goed is ‘achter’ die moeilijke taal kijken en de verhalen uitleggen. B.v. waarom niet élke leugen bedrog is.
Wordt vervolgd A.W,

Zo is de maand september