Protestantse Gemeente Westervoort

Profetisch protest, Jafeth Gómez, acryl op doek Colombia, juli 2009
Zendingskalender

derde zondag van de 40-dagen – Oculi
Heeft Jozef ‘voorspeld’ hoe Jezus dat eeuwen later zou doen? Of heeft Jezus van Jozef geleerd hoe het moet, dat voeden van hongerige monden? Het gaat om de ‘binnenkant’ van die verhalen, die door de tijd heen vanuit Genesis, door Exodus, Leviticus Nummeri en Deuteronomium (de Tora), de profeten en de geschriften, samen het hele ‘eerste’ Testament, terecht komen in het leven van Jezus. Hij staat in die lange traditie en helpt ons ‘achterom’ de toekomst in te kijken: zó nieuw is dat niet wat Hij ons voorhoudt.
Het is vernieuwend, opfrissend, wat beeld en ‘toon’ betreft, maar zo oud als de geschiedenis van G’d en de mensen al lang is. Doe gerechtigheid en recht, wees oprecht en verzaak de taak niet waar je voor bent aangewezen. Wordt vervolgd. A.W.

Broodvermenigvuldiging Pablo Mayorga, schildering Nicaragua, juni 1984 – Zendingskalender

tweede zondag van de 40 dagen – Reminiscere
Farao vertrouwt Jozefs droomuitleg volkomen. In de jaren van ‘overvloed’ moet er driftig gespaard worden voor de jaren van gebrek. De oudheid vertelt over een ‘gezonde economie’! Jozef wordt de Groot-Vizier van Egypte. Iedereen luistert en buigt voor hem zoals voor Farao. Wonderlijk: ook in de verhalen rond Jezus worden mensen gevoed. Marcus vertelt het zelfs twee keer: 5 broden en 2 vissen voeden 5000 mensen, er blijven 12 manden over. Verderop zijn 7 broden en een paar visjes voor 4000 mensen genoeg en blijven er 7 manden over. Rond Jozef, èn rond Jezus gaat het in elk geval over ‘in leven moeten, kúnnen, blijven’ tegen de honger in. “Geef ons heden het dagelijks brood’ bidt het Onze Vader. Zo doen Jozef èn Jezus: zij ‘delen’, niet alleen aan Egypte of het volk van God, maar ook aan de volkeren uit alle windstreken. Wordt vervolgd. A.W.

PaalmanEethuis

Op zaterdag 6 april 2019 om 19:00 uur.

Het thema is Indisch Buffet.

Aanmelden voor 25 maart bij Roel Buitenhuis via e-mail