Protestantse Gemeente Westervoort

‘Geschiede er licht- ‘
Let op: nú gaat er iets gebeuren!

Dwarsligger: de Bijbel 11

Vraagt God het licht te komen of beveelt God het Licht te komen? Het hangt ervan af hoe je het hoort. In de Dwarsligger klinkt het wat ‘bevelender’: ‘Er moet licht komen.’, in de beide Naardense vertalingen meer met verlangen. Er staat ‘kome (geschiede) er licht–‘. Dat werkwoord ‘geschieden’ werkt in de bijbel altijd als een knipperlicht: ‘Let op! Er gaat iets gebeuren!’ In de Dwarsligger spreekt God in de verleden tijd (zei), in de Naardense Bijbel in de tegenwoordige tijd(zegt). In het Hebreeuws kan het vaak allebei. In de Naardense Bijbel zijn wij er daarom vandaag de dag meer zelf bij! Wordt vervolgd A.W.

Philip Habing, fotograaf:
“LichtDonkerContrast”
Bron: www.wikipedia.org

Dwarsligger: de Bijbel 10

‘Wat begint er eigenlijk?’ heeft door alle eeuwen heen mensen geïnspireerd tot een antwoord. Misschien komt de tweede versie van de Naardense Bijbel het dichtst bij: ‘Bij begin is’ gaat om zoiets als een ‘beginsel’, een principe. Zo was er nog geen aarde of God begint te scheppen. Vanuit de gedachte dat er iets moet komen dat bewoonbaar is voor. …ja voor wie of wat? Begint God, gaat Hij aan de slag, zonder precies te weten waar het op uit zou draaien? Zo lijkt het wel. Het was in elk geval aardedonker! ‘Zeg Licht, kom eens een handje helpen!’ Alleen een verhaal kan licht dat nog niet ‘bestaat’, laten ‘komen’ om ‘donker’, dat ook nog niet ‘bestaat’, te verdrijven! Wordt vervolgd A.W

Top2000

Op vrijdag 28 december vindt de 4e editie van de top2000-kerkdienst plaats in de Protestantse Kerk van Westervoort aan de Dorpstraat. Deze dienst haakt aan bij de traditionele top2000 van NPO radio 2. In de dienst speelt een live-band popsongs uit de top2000. lees hier voor meer informatie<<<  

 

Afbeeldingen van de herfst