Protestantse Gemeente Westervoort

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Westervoort

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

 

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

 

Coronamaatregelen

Voorlopig zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk. We houden ons daarbij aan alle hygiënemaatregelen die door de overheid en de landelijke kerk worden voorgeschreven. Wilt u zich aanmelden om een dienst bij te wonen: u bent van harte welkom! Kijk voor informatie hierover op deze website. Actuele mededelingen kunt u ook lezen via de Gemeentebrief.

Lichtjesavond op 2 november 2020 in de Werenfriedkerk in Westervoort

Dit jaar organiseren wij de Lichtjesavond op 2 november anders dan anders i.v.m. de beperkende maatregelen rondom corona. Maar juist nu, in deze onzekere tijd, hebben mensen behoefte aan troost, warmte, een bemoediging, een lichtje.
Daarom willen wij juist nu wel aandacht besteden aan de geliefden die u zijn ontvallen. Wij gaan een opname maken, een filmpje dat op 2 november te zien zal zijn. In dat filmpje laten wij, zoals u gewend bent van andere jaren, mooie muziek horen, lezen een gedicht, kleden de kerk mooi aan en er worden ook weer kaarsjes aangestoken.
Voor wie wilt u een lichtje aansteken? Laat het ons weten voor 28 oktober. Bij het aansteken van de lichtjes lezen wij de namen voor die u aan ons doorgeeft, van geliefden die er niet meer zijn maar in uw hart zitten.
U kunt één of meerdere namen doorgeven aan:
Hetty Alewijnse, hetty@prot-gem-westervoort.nl

Marjon, Ine, Annie en Hetty

Respect voor wie anders denkt of stemt

´I am less concerned with who you vote for than I am with how you treate the people that vote differently than you.´

De laatste maanden en weken zie je in de VS een toenemende tweedeling in het politieke klimaat. Een tweedeling die steeds zorgelijker wordt. Het gevaar van radicalisering lijkt op de loer te liggen. Groepen aan de uiterst linkse en uiterst rechtse kant van het politieke spectrum lijken zelf orde op zaken te willen stellen in de maatschappij, als ontwikkelingen in de samenleving hen niet aanstaan.

Op facebook kwam ik een bericht tegen van een achterneef uit de VS. Hij citeerde een bekende spreker: ´I am less concerned with who you vote for than I am with how you treate the people that vote differently than you.´ Vertaling: Het maakt mij niet zozeer uit voor wie je stemt, als wel voor hoe je omgaat met mensen die anders stemmen dan jij.´ Wil een samenleving echt een samenleven zijn, dan gaat het erom hoe mensen die elk verschillend denken en voelen, mensen die elk verschillend  stemmen, toch respect kunnen opbrengen voor mensen met een ander standpunt dan zij hebben, mensen met een andere politieke visie dan zij hebben.

In deze Corona-tijd, waarin de regels weer strenger zijn geworden, zie je in Nederland ook een tweedeling ontstaan tussen rekkelijken en preciezen. De ene mens houdt zich heel precies aan alle Corona-regels en doet er nog een schepje bovenop om geen gevaar te lopen en geen gevaar te zijn voor anderen. De ander denkt dat het allemaal niet zo´n vaart loopt en vindt al die ´heisa´ van mondkapjes en regels voor de horeca en voor scholen maar vergezocht of bangmakerij. In winkels is er soms spanning en irritatie te zien tussen mensen. Heel begrijpelijk want de nieuwe maatregels rond Corona maken veel los bij mensen en roepen angst en spanning op. Doen we het goed? Hoe kunnen we het Corona-virus het beste bestrijden? En hoe lang gaat het duren? Als de deskundigen het al niet eens zijn, hoe moeten wij burgers, die er niet voor geleerd hebben, er dan tegen aan kijken? En als je onzeker bent over waar je staat, wat je moet doen, en de onvrede wordt gevoed door sommigen, dan is het heel begrijpelijk, dat die spanning ook merkbaar is in gezinnen thuis maar ook op straat.  In dat spanningsveld is het de kunst om anderen in hun waarde te laten. We denken niet allemaal hetzelfde; in Westervoort niet en ook niet binnen de kerk. We kunnen wel proberen om respect op te brengen voor een ander. En we kunnen proberen om begrip te hebben voor die ander, die ook leeft in diezelfde angst en spanning waar jij zelf in leeft. We kunnen proberen om samen te zoeken naar datgene wat vertrouwen geeft, datgene wat je leven draagt. Vanuit die dragende grond van ons bestaan kunnen we met mildheid naar de ander kijken en zijn anders-zijn (ver)dragen…

 

Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant pg Westervoort