Protestantse Gemeente Westervoort

5e zondag na Pasen – Rogate – wit:
Horen en Lezen 5

Een mensenleven lang om te ontdekken wat die lezingen willen vertellen voor de tijd van nu. Het luistert nauw. Niet alleen hoe we jonge kinderen de bijbelverhalen aanbieden. Ouderen kregen de verhalen via de (zondags)school en de kinderbijbel van thuis mee. Maar toch ánders dan zoals die vandaag uitpakken. G’d zegt tegen de eerste mens dat het niet goed is om alleen te zijn. Wat doet G’d? Bijna iedereen antwoordt: G’d maakt een vrouw! Maar wáár is dat niet. (Gen.2:18-21).Baart de ‘man’ een ‘vrouw’? Nou nee: de menselijke gedaante wordt opgesplitst. Mannelijk èn vrouwelijk zal de mens zijn. Tja, want, zo weten de vertellers al lang: anders komen er geen kindertjes van! a.w.

Westervoort door de tijd 5

1425    De dorpskerk in Westervoort wordt vergroot.  De vergroting hangt samen met het
in de 15e eeuw ontstane gebruik om meerdere altaren in een kerk te plaatsen. Voor elk altaar wordt een priester aangesteld: de combinatie altaar priester wordt vicarie genoemd.
1434    Van de oudst bekende bewoner van Huis Hamerden, Hendrick van Brienen, is bekend dat hij in 1434 Huis Hamerden bewoont. 

Meet & eat - 23 juni - 18.30 uur

Op 3 maart was de aftrap van de eerste meet&eat, dit was een groot succes! Graag zouden we het nog een keer willen organiseren, hiervoor zoeken we enthousiaste mensen; mensen die het leuk vinden om voor gasten te koken en mensen die het gezellig vinden om bij een ander aan te schuiven.

kijk hier voor meer informatie<<<

De kerk van Werenfried, een plek voor viering, ontmoeting èn ontspanning

In het voorjaar van 2016 is er een bijeenkomst gehouden over het toekomstig gebruik van de Werenfriedkerk, wat onlangs geleid heeft tot de aanzet van een vriendenstichting. Die stichting i.o. gaat – vooral muzikale - evenementen organiseren in de kerk en bij een positief saldo bijdragen leveren aan de reservering voor het groot onderhoud van dit Westervoortse en rijksmonument.  

Kijk hier voor meer informatie<<<

 

logo-website

Diavoorstelling