Protestantse Gemeente Westervoort

Dit is een moderne ‘woestheid en warboel’ maar zoals in het Scheppingsverhaal kán er ook iets goeds van komen…..bron: ‘de vuilnisbelt als schatkamer’ 2013 www. Delta-tudelft.

Dwarsligger: de Bijbel 8

Maar het kán óók nog anders: ’Sinds het begin is God schepper van de hemelen en van de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest.’ Of: ‘Bij begin is God gaan scheppen, – de hemelen en het aardland. Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel.’ Het is moeilijk te geloven, maar deze twee teksten komen uit dezelfde pen! Van de maker van de ‘Naardense Bijbel’. De eerste tekst verscheen in 2004 (gelijktijdig met de Nieuwe Bijbel Vertaling) en de tweede in 2014, toen er wéér diep over was nagedacht. Wat betekenen die verschillen? In de 2e versie ligt de nadruk meer op het ‘werk’ dat God begint. Al doende ontstaat o.a. dat aardland, maar ja, wel een beetje ‘slordig’ zou je kunnen zeggen. Het blijkt: ‘woestheid en warboel’ geworden te zijn. Wordt vervolgd A.W.

+ 1480 Anonym uit de Elzas. Prachtige voorstelling van de hemel waar de gestorven Maria heen gaat. Gedragen door engelen. Boven staat een troon die leeg is. Van God maakte de onbekende schilder géén afbeelding!

Dwarsligger: de Bijbel 7

Die ‘gewone taal’ is niet de enige taal waarin dit eerste verhaal wordt verteld.
Ooit gebruikte we De Statenvertaling. Een groep geleerde mannen vertaalden in de 17e eeuw de bijbel vanuit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Nederlands. Dat werd de ‘standaard’-vertaling. Hele grote groepen mensen kennen die beginzinnen uit Genesis daarom uit hun hoofd: ‘In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en ledig’….etc. Het verschil met de Dwarsligger is het woord ‘nu’. Was dat ‘woest en ledig’ de bedoeling van God? Zonder ‘nu’ heeft God die aarde zo gemaakt. Met ‘nu’ blijkt de aarde na de schepping alleen zo geworden te zijn. Lukt het de mensen van vandaag om vanuit de ‘gewone taal’ of ‘omgangstaal’ ook een nieuwe ‘standaardzin’ te onthouden? Wordt vervolgd A.W.

 

Zangdienst

 

De zangdienst van 14 oktober 2018 is geheel of gedeeltelijk te beluisteren<<<

Afbeeldingen van de herfst