Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Dinsdag 12 maart: Ontmoeten met koffie in het Paalmanhuis

Het is weer bijna de tweede dinsdag van de maand. Tijd voor gezelligheid in het Paalmanhuis. Op 12 maart van 10.30 – 12.00 uur bent u van harte welkom op de koffieochtend van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het maakt niet uit of u jong bent of oud, protestants of katholiek of helemaal niets, of u wel of geen bril draagt. Iedereen is welkom, zoals ook op het bord van de kerk staat. De toegang en de koffie, thee of limonade zijn gratis. Het Paalmanhuis staat naast het oude kerkje aan Dorpstraat 61.

Paasgroet 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Na afloop van de kerkdienst op 11 februari kunt u één of meerdere dubbele kaarten meenemen. U kunt uw kaart(en) ook aanvragen door een email te sturen naar t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl (Graag aanvragen voor 15 februari 2024.)

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

ZWO Commissie Westervoort

De Vonk

Deze filmpjes gaan over die zaken die je bijzonder raken en inspireren. Een innerlijke resonantie, waar je zelf misschien de woorden niet voor kunt vinden, maar die je wel verwoord en/of verbeeld vindt in een lied, gedicht, filmpje, schilderij, enz.

Het vraagt een kwetsbare opstelling om dit te delen, maar daarmee bied je anderen (je naaste) wel de kans om ook geraakt en geïnspireerd te worden.

In de diensten waarin Margreet voorgaat worden de filmpjes van “de Vonk” afgespeeld. Dan zal het ook snel duidelijker worden wat de bedoeling is.

Heb je zelf ook een vonk, dan helpen we je graag er een filmpje van te maken.

Alvast bedankt,

Margreet de Bree, Hetty Alewijnse, Bas Rouwenhorst, Marius de Boer en Herman Rakers

e-mail: kerktv@pgwestervoort.nl

 

  De Vonk van B A S

  De Vonk van H e r m a n

De Vonk van H e t t y

De Vonk van Frieda 

De Vonk van Henk