Welkom

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Lezing Keltisch-christelijke spiritualiteit: 18 april Lathum

Zegen, God, mijn kleine koe” – Keltisch-christelijke spiritualiteit in het leven van alledag, Roel Bosch

Op donderdag 18 april om 20 uur in de protestantse kerk Lathum, Kerkstraat 8, Lathum

Kunnen oude bronnen ons helpen om nieuwe woorden te geven aan ons geloof? Roel Bosch, predikant van de Noorder Lichtgemeente (PKN) in Zeist, zal op 18 april een lezing hierover houden. Op deze avond zal hij ons meenemen in de geschiedenis van het christelijk geloof op de Schotse eilanden, de Hebriden. Iets van deze spiritualiteit is in ons Liedboek terecht gekomen, bijvoorbeeld de tekst over de kleine koe, op pagina 1525.

Het spreekt van een ‘geaard geloof’, met wortels in het leven van alledag. Dat geloof heeft ook aandacht voor vrede en gerechtigheid. Het weet van een schepping die leeft van Gods genade. Daarin delen we, vanavond.

Roel Bosch was lid van de redactie van het Liedboek, en het vervolg daarop, Psalmen anders. Hij is betrokken bij de Iona Community, een oecumenisch verband dat op vele plaatsen in de wereld inspiratie wil delen. Veel liederen uit deze kring zijn ook in ons liedboek terecht gekomen. Na deze avond kunt u ze herkennen, en misschien ook wel meer waarderen!

De Vonk

Deze filmpjes gaan over die zaken die je bijzonder raken en inspireren. Een innerlijke resonantie, waar je zelf misschien de woorden niet voor kunt vinden, maar die je wel verwoord en/of verbeeld vindt in een lied, gedicht, filmpje, schilderij, enz.

Het vraagt een kwetsbare opstelling om dit te delen, maar daarmee bied je anderen (je naaste) wel de kans om ook geraakt en geïnspireerd te worden.

In de diensten waarin Margreet voorgaat worden de filmpjes van “de Vonk” afgespeeld. Dan zal het ook snel duidelijker worden wat de bedoeling is.

Heb je zelf ook een vonk, dan helpen we je graag er een filmpje van te maken.

Alvast bedankt,

Margreet de Bree, Hetty Alewijnse, Bas Rouwenhorst, Marius de Boer en Herman Rakers

e-mail: kerktv@pgwestervoort.nl

De Vonk van C O R