Protestantse Gemeente Westervoort

God is stilte

Stilte is er eenvoudig. Aarde, lucht, vuur en water – de oerelementen – zijn door ons mensen genomen om winst en nut tot stand te brengen. De stilte staat erbuiten. Ze is niet productief. Toch is stilte wél de ruimte waarbinnen alles bestaat en betekenis krijgt. Klanken en woorden zijn er alleen als er stilte omheen is. Stilte is de basis van alles.
Uit de stilte komt de schepping voort.
Wanneer in het Bijbelboek Openbaring de zes verschrikkelijke zegels opgegaan zijn, verwacht je bij het zevende zegel een eindafrekening (Openbaring 8,1). Maar het wordt stil in de hemel, wel een half uur lang. Stilte is hemels, stilte is heilig. De mystici uit de Middeleeuwen zeiden dat ook al: de Eeuwige zèlf is stilte. De lucht trilt niet door een goddelijke luidspreker. God ís Zwijgen. En soms gebeurt het dat we ontdekken dat de stilte van God geen afwezigheid is, maar teken van het Er Bij Zijn. Dan wordt de ruimte van het zwijgen genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid en trouw (Exodus 34,6). Arjen Hiemstra

Er zit (kerk)muziek in 12
Je komt nog eens ergens als je het kunt. Wie orgelt en op vakantie gaat neemt in z’n rugzak altijd muziekboeken mee. Onderweg staat vast wel ergens ‘toevallig’ een of ander oud kerkje. Met, meestal, een orgel!
Dan ga je op zoek naar de koster of naar de plaatselijke organist en…mag je je vast wel een uurtje (of langer) vermaken met die ‘neef’ of ‘nicht’ van je eigen thuiskerk- instrument! Orgels zijn orgels, maar elk exemplaar is uniek.
Ga naar een dagje naar de Laurenskerk in Rotterdam: als je niet mag spelen kun je vast naar alle vier luisteren! Wordt vervolgd. A.W.

Tarwe en gerst

Tarwe en gerst werden allebei in de herfst gezaaid, maar gerst was een maand eerder rijp. Een schoof van de eerste opbrengst van de gerstoogst werd tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden, in maart of april, in de tempel als offer aan Jehovah aangeboden. Tijdens het Wekenfeest (Pinksteren), in mei, werd er een offer van tarwebroden aangeboden (Leviticus 23:10, 11, 15-17).

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2018-2019

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Didam, Duiven, Lathum, Westervoort en Zevenaar. We nodigen u uit het te bekijken. We hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor één of meerdere bijeenkomsten. Hier kunt u het vinden<<<

Schilderijen van Paul Gaugin

logo-website

Interieur kerk