Protestantse Gemeente Westervoort

Roeli Willekes – ‘Invocabit’ :
“Roept hij Mij, dan zal Ik antwoorden”. Website ‘Artway’-eu.

Zondag Invocabit, Ps 91:15 

Het net gevierde carnaval heeft oude papieren. Een oorspronkelijk heidens volksfeest werd door de kerk ingepikt, gekerstend. Het gaat nu aan de ernst van de voorbereiding op Pasen vooraf. Wie het alleen ziet als een feest van ongelimiteerd ‘uit je dak’ gaan, gekker dan gek doen, dronken worden en vrouwen (mannen) versieren, doet het feest schromelijk te kort.
Het feest neemt het altijd maar weer opgeblazen ‘eigen gelijk’ flink op de korrel. Daarna ook dat van anderen, veraf en dichtbij. Wie het feest zo zien kan, maakt ruimte voor de tijd van overdenking en bespiegeling die vandaag begint en 40 dagen (vanaf Aswoensdag 14 februari 7 weken min de zondagen) duren gaat. Wordt vervolgd. A.W.

Westervoort door de tijd

1929 Een van de zwaarste winters van de 20e eeuw. De hevige koude duurt van januari tot half maart. Er zijn vele meldingen van afgevroren oren en ledematen. Op 11 februari vriest in Steenderen een melkrijder tijdens zijn dagelijkse rit op zijn wagen dood. De problemen zijn overal groot, ook al door de veelal eenvoudige niet geisoleerde huizen, waardoor de snijdende vrieswind naar binnen waait.

Een beeld van de dichtgevroren Rijn bij Pannerden in 1929.
Ook met auto's wordt over de Rijn gereden.

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2017-2018

Het programma van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting. Wij hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor een of meer bijeenkomsten ........ Hier kunt u het vinden<<<

************************** de winter ********************

logo-website

Winter