Communicatie

U kunt in onze gemeente (naast deze website) op verschillende manieren geïnformeerd blijven over de diensten en activiteiten:

De wekelijkse (digitale) Gemeentebrief bevat naast informatie over de eredienst ook andere mededelingen; u wordt geïnformeerd over actualiteiten uit de gemeente en de regio, landelijk kerkelijk nieuws, een inspirerende tekst e.d. Wilt u deze brief ook kosteloos ontvangen stuur dan een bericht naar gemeentebriefpgw@gmail.com.

In de Kerkbrief, die u voor aanvang van de eredienst samen met de ‘Orde van Dienst’ bij de ingang van de kerk ontvangt, staan mededelingen die te maken hebben met de dienst. Zoals: de bestemming van de collecte, wie krijgt de bloemengroet, is er koffiedrinken e.d., maar maakt ook kort melding van activiteiten die er de komende tijd zijn.

Vanaf oktober 2016 zal KerkContact 3 x per jaar uitgebracht worden. In dit informatieblad vindt u bondige informatie en overzichten tav. de diensten en activiteiten voor een periode van 3 à 4 maanden. Alle gemeenteleden ontvangen het gratis blad in de brievenbus.

logo-website