Communicatie

U kunt in onze gemeente (naast deze website) via de Gemeentebrief geïnformeerd worden over de kerkdiensten en activiteiten:

De wekelijkse (digitale) Gemeentebrief bevat naast informatie over de eredienst ook andere mededelingen. U wordt geïnformeerd over de bestemming van de collectes, wie de bloemengroet ontvangt, of er koffiedrinken is na de dienst. Ook leest u actualiteiten uit de gemeente en de regio, landelijk kerkelijk nieuws, een inspirerende tekst e.d.

Wilt u ook op de hoogte blijven en deze brief kosteloos ontvangen, stuur dan een bericht naar gemeentebriefpgw@gmail.com.

De Gemeentebrief wordt op vrijdagochtend per e-mail verzonden.

De actuele Gemeentebrief is ook te lezen via: link

De eerste zondag van de maand is er voor gemeenteleden die geen beschikking hebben over internet (en dus ook geen digitale Gemeentebrief kunnen ontvangen!) een papieren Gemeentebrief beschikbaar. Neem daarvoor contact op met ledenadministratie@prot-gem-westervoort.nl. Zie ook belangrijke adressen.

Wilt u een activiteit plaatsen in de Gemeentebrief? Stuur dan een e-mail naar: gemeentebrief@gmail.com De kopijdatum voor het inleveren van informatie voor de Gemeentebrief is: uiterlijk woensdagavond om 18.00 uur.