ZWO 

ZWO staat voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Nieuwsgierig naar wat wij allemaal doen?
<klik hier voor meer info>

 

Protestantse Gemeenten in de Liemers kiezen gezamenlijk voor partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana Afrika.

Op donderdag 19 september 2019 heeft een afvaardiging van de diaconieën/ werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor een gezamenlijk partnerproject. De ondersteuning van het project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ staat gepland voor de duur van 2 of 3 jaar. We starten in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,- voor het project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op de hoogte te houden zullen wij u regelmatig informeren. Ook zijn we van plan om met acties over de brug te komen. Klik hier om verder te lezen over dit project

 


Partner Project

Jaarlijks kiezen we een Ontwikkelingswerk Project dat kan rekenen op onze extra steun.

Dit Partner Project kan een vanuit Westervoort opgestart initiatief zijn maar ook een project van Kerk in Actie. Nieuwsgierig naar ons huidige project ?

<klik hier voor het Partner Project 2018>

<klik hier voor het Partner Project 2019>

Partnerproject 2020

De diaconieën/ werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor een gezamenlijk partnerproject.

<Klik hier voor het Partner Project 2020<<<

 

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 22 maart kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en opsturen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

ZWO –Commissie Westervoort

Informatie over het versturen van de kaarten:

Anders dan vorige jaren, kunnen de paasgroetenkaarten in 2020 opgestuurd worden naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk, neemt u het volgende adres over op de envelop:

Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland.

Waar plakt u de twee postzegels op?

  1. Op de envelop die u naar het centrale adres stuurt.
  2. Op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen.

De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk. De paasgroetenkaarten kunnen tot uiterlijk 5 april 2020 naar dit centrale adres worden gestuurd.

Amnesty International
Amnesty International heeft al vele jaren een speciale plaats binnen het ZWO.
<klik hier voor info over Amnesty International>

 

Algemene gegevens:

IBAN Nummer : NL21RABO0369772407 t.n.v. Protestantse Gemeente Westervoort / ZWO
Email: diaconie@prot-gem-westervoort.nl

Online dienst van

24 oktober 10:00 uur