Declaraties

Aan iedereen binnen onze kerk of van daarbuiten, die een rekening of vergoeding wilt declareren aan onze kerk, de Protestante gemeente te Westervoort

Een nieuwe penningmeester en een nieuwe declaratiewijze!

Sinds 1 mei 2024  ben ik de nieuwe penningmeester van de kerk. Deze functie neem ik over van Ard Rougoor.

De kerk is ook overgestapt naar het KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie).

De kerkenraad heeft op advies van het College van Kerkrentmeesters besloten om de boekhouding over te dragen aan deze dienstverlener. Dit in de verwachting, dat dit kantoor met hun kennis en kunde meer geschikt is voor onze kerk. Er worden ook meer taken van de penningmeester overgedragen aan de KKA.

Een voorstel van de KKA is om het declaratieverkeer meer te stroomlijnen, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. Een eenduidig declaratieformulier is een onderdeel hiervan. Een tweede voorwaarde voor een meer efficiënte declaratieafhandeling is digitalisering.

Het eenduidige declaratieformulier, dat door iedere declarant nu ingevuld dient te worden, kunt u vinden op de website van onze kerk (www.pgwestervoort.nl) onder CvK.

Voor gastpredikanten is er een apart formulier.

Het formulier moet na invullen digitaal verstuurd worden. De werkwijze staat op de website vermeld.

Voor vragen, opmerkingen, enz. kunt u contact opnemen met mij.

Bert van Mourik

penningmeester@pgwestervoort.nl

>>> Download hier het algemene declaratieformulier

>>> Download hier het declaratieformulier voor gastpredikanten