Diaconie

De Diaconie ondersteunt en initieert projecten in Westervoort en omgeving, gericht op de verbetering van de positie van mensen in de knel.
Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: <beleidsplan>

 

 

Schuldhulpmaatjes
Een project dat we als Diaconie al langer steunen betreft het project Schuldhulpmaatjes, dat mensen met schulden helpt een betere grip op hun situatie te krijgen
<link document Schuldhulpmaatjes>

 

 

Jaarproject diaconie 2021:

Voedselbank Arnhem”

De diaconale raad kiest ieder jaar een diaconaal jaarproject in de omgeving van Westervoort. Voor het jaar 2021 hebben we als project “De voedselbank Arnhem” gekozen. In deze tijd zijn er namelijk erg veel gezinnen aangewezen op deze hulp.

De voedselbank Arnhem zorgt met ruim 400 vrijwilligers dat wekelijks 1.200 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Deze vrijwilligers helpen mee bij de twee functies die Voedselbank Arnhem heeft. Enerzijds helpen zij de armste mensen in de regio Arnhem via 17 uitgiftepunten aan voedselpakketten. Anderzijds zijn zij distributiecentrum en voorzien zij zo’n 20 voedselbanken in Gelderland en het oostelijk deel van Utrecht van het voedsel dat eerst in Arnhem wordt verzameld.

De ca. 400 vrijwilligers zijn verdeeld over diverse werkgebieden, van aanmelding tot en met de uitgifte van de pakketten. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks overleg heeft met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding is er ook nog een eigen bestuur.

De voedselbank Arnhem is lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. Bij deze landelijke vereniging zijn zo’n 169 leden en 10 distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken.

Voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum verwijzen we graag naar hun website: www.voedselbanken.nl .

Met dit project hopen dit jaar er een zinvolle invulling te geven aan 10 collectes en hopen dat u deze collectes extra wilt ondersteunen.

De diaconale raad.

 

De Diaconie heeft een aparte ANBI status.
Algemene gegevens:
– RSIN-nummer: 824127067
– Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort
– IBAN: NL77RABO0369718631
– Email: diaconie@prot-gem-westervoort.nl
Financiële gegevens:

– Jaarrekening 2018 <link>

– Balans 2018 <link>

– Begroting 2019 <link>

– Jaarrekening 2019 <link>

– Balans 2019 <link>

– Begroting 2021 <link>

– Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie jaarrekening 2019 <link>

Online dienst van

24 oktober 10:00 uur