Diaconie

De Diaconie ondersteunt en initieert projecten in Westervoort en omgeving, gericht op de verbetering van de positie van mensen in de knel.
Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: <beleidsplan>

 

 

Schuldhulpmaatjes
Een project dat we als Diaconie al langer steunen betreft het project Schuldhulpmaatjes, dat mensen met schulden helpt een betere grip op hun situatie te krijgen
<link document Schuldhulpmaatjes>

 

 

Jaarlijks selecteren we een doel om extra ondersteuning aan te geven; in 2019 betrof dit Stichting Stoelenproject De Duif. Deze stichting verzorgt het gehele jaar een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Arnhem

 

 

In 2020 zijn we van plan om extra aandacht te vragen voor het “Bio Vakantieoord” in Arnhem, dat vakanties en ontspanning verzorgt voor gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Arnhem
< link Diaconaal project 2020>

 

De Diaconie heeft een aparte ANBI status.
Algemene gegevens:
– RSIN-nummer: 824127067
– Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort
– IBAN: NL77RABO0369718631
– Email: diaconie@prot-gem-westervoort.nl
Financiële gegevens:
– Jaarrekening 2017 <link>

– Jaarrekening 2018 <link>

– Begroting 2019 <link>

– Balans 2018 <link>

 

logo-website