Diaconie

De Diaconie ondersteunt en initieert projecten in Westervoort en omgeving, gericht op de verbetering van de positie van mensen in de knel.
Ons meest recente beleidsplan vindt u hier: <beleidsplan>

 

 

Schuldhulpmaatjes
Een project dat we als Diaconie al langer steunen betreft het project Schuldhulpmaatjes, dat mensen met schulden helpt een betere grip op hun situatie te krijgen
<link document Schuldhulpmaatjes>

 

 

Rozenheuvel
Jaarlijks selecteren we een doel om extra ondersteuning aan te geven; in 2018 betrof dit de Hospice Rozenheuvel in Velp
<link Diaconaal project 2018>

 

 

De Duif
In 2019 zijn we van plan om extra aandacht te vragen voor Stichting Stoelenproject De Duif. Deze stichting verzorgt het gehele jaar een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Arnhem.
< link Diaconaal project 2019>

 

De Diaconie heeft een aparte ANBI status.
Algemene gegevens:
– RSIN-nummer: 824127067
– Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort
– IBAN: NL77RABO0369718631
– Email: diaconie@prot-gem-westervoort.nl
Financiële gegevens:
– Jaarrekening 2017 <link>

– Jaarrekening 2018 <link>

– Begroting 2019 <link>

– Balans 2018 <link>

 

logo-website