Regionale-Samenwerking

Er zijn inmiddels al verschillende stappen gezet en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Een kerngroep onderzoekt op welke nieuwe manieren er nog meer samengewerkt kan worden.

JOURNAAL LIEMERSE SAMENWERKING NR 4 (APRIL 2023)

Nadat het proces van samenwerken in de Liemers aanvankelijk werd begeleid door Jack de Koster heeft Jan Boer zijn plaats ingenomen. Hieronder een kort interview met hem.

Jan, vertel eerst eens iets over jezelf.
Ik ben geboren en getogen in Wapenveld, onder Zwolle. Na een bedrijfskundestudie in Tilburg kwam ik bij Philips in Huizen terecht. Met Hettie, mijn vrouw, kregen we daar twee dochters. Vijfentwintig jaar later kwamen de zonen vanzelf en ondertussen genieten we van vijf kleinkinderen.
Na Philips switchte ik naar het organisatieadvieswerk bij het Amerikaanse AT&T. Ik heb er prachtig werk gehad, maar het hart trok naar iets anders. In 1990 maakte ik de overstap naar Putten als kerkelijk jeugdwerkadviseur en volgde in deeltijd de Hbo-opleiding theologie. Vanaf 2008 werkte ik als gemeenteadviseur in Overijssel en vanaf 2012 als senior-gemeenteadviseur in Gelderland. Maar nu werk je toch als zelfstandige?
Ja, toen de landelijke kerk in 2016 alle ‘advies op locatie’ stopte ben ik als zelfstandig gemeenteadviseur verder gegaan onder de naam ‘Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding’. Ondertussen heb ik ook een aantal gemeenteadviseurs in dienst daarnaast een aantal compagnons waar ik veel mee samenwerk. En gelukkig heb ik nog m’n netwerk binnen de dienstenorganisatie van de landelijke kerk.
Hoe werkt dat, kunnen gemeenten je inhuren? Als een gemeente of een groep gemeenten zich meldt voor begeleiding gaan we in gesprek
over wat nodig is hoe we dat in kunnen vullen. Hier in de Liemers vroeg men iemand die de proeftuinbijeenkomsten van zowel de diakenen als de kerkrentmeesters wilde voorzitten, de ‘stuurgroep samenwerking’ wilde adviseren en een rol wilde spelen bij eventuele implementatie
van intensievere vormen van samenwerking. Daar moet uiteraard voor betaald worden, maar gelukkig komt er vanuit de landelijke kerk een flinke subsidie voor de begeleidingskosten.
En lukt het een beetje in de Liemers? Als je vraagt ‘een beetje?’, dan zeg ik ‘ja’. We kijken terug op veel mooie proeftuinbijeenkomsten. Op sommige gebieden wordt de samenwerking ook al praktisch ingevuld. Maar als je wat dieper afsteekt zijn er grote verschillen in urgentie en urgentiebesef.
Dat maakt ook dat voor sommige gemeenten het vormen van bijvoorbeeld een gezamenlijk college van kerkrentmeesters of diakenen (of beide) eigenlijk de enige oplossing is voor het tekort aan ambtsdragers. Voor andere gemeenten speelt dat minder. Deze ongelijktijdigheid maakt het noodzakelijk om maatwerk te leveren. Althans, dat zal mijn advies zijn. Het past nog niet allemaal in dezelfde mal.
Dus het lukt niét in de Liemers? Jawel, maar anders. Zie het maar als een groeimodel met daarin veel flexibiliteit. Lastig is wel dat de regels voor een deel ook nog door de landelijke kerk ingevuld moeten worden. Dat is nog wel eens duwen en trekken. Maar wel in het vertrouwen dat het uiteindelijk best zal
lukken om de samenwerking verder te stroomlijnen zodat iedereen er plezier aan beleefd. Want door de bestuurlijke krachten te bundelen kan er effectief meer energie in de plaatselijke gemeente worden gestoken. Daar doen we het voor!

Opgesteld namens Stuurgroep Liemerse Samenwerkende Kerken

Lees dee erdere uitgaven online via de volgende links:

Online lezen: Journaal Liemerse samenwerking, november 2022

Online lezen: Journaal Liemerse samenwerking II, april 2022

Online lezen: Journaal Liemerse samenwerking, februari 2022

Online lezen: De Liemerse Kerken: uitgave mei 2021

 Een proces van verkennen en keuzes maken: Uitgave september 2021 

De Protestantse gemeenten in de Liemers  hebben een gezamenlijk website waar diensten uit onze regio bekeken kunnen worden – kijk hier<<<

Wilt u eens kijken bij bij de individuele gemeenten in de buurt dan kan dat hier:

De Protestantse gemeente Didam – kijk hier<<<

De Protestantse gemeente Duiven – kijk hier<<<

De Protestantse gemeente Lathum – kijk hier<<<

De protestantse gemeente Rijnwaarden – kijk hier<<<

De protestantse gemeente Zevenaar – kijk hier<<<