Belangrijke adressen 

Postadres
Protestantse Gemeente Westervoort
e-mail
Postbus 63
6930 AB – Westervoort
Kerkgebouw Dorpstraat 61
6931 BD – Westervoort
Paalmanhuis
Dorpstraat 63
6931 BD – Westervoort
De predikant
ds. Rosemarie van der Hucht
Telefoon 0316-848717
e-mail
 
De voorzitter van de kerkenraad
Vacant
 
De scriba
Frieda van Geest
Telefoon 026-3117557
e-mail
Lange Griet 62
6932 MG – Westervoort
De penningmeester
Ard Rougoor
Telefoon 026-3211584
e-mail
Dorpstraat 60
6931 BK – Westervoort
Diaconie
Henk de Graaf
e-mail
Hoge Eind 104
6932 HS – Westervoort
Jeugdwerk
e-mail
 
De ledenadministratie
Klaaske Snoek-Stienstra
Telefoon 026-3117391
e-mail
Halve Morgen 20
6931 XM – Westervoort
   
De beheerder kerk en Paalmanhuis
Dick van Voorst
Telefoon 06-22457575
e-mail
Korenbloem 10
6922 GN Duiven
   
 Communicatie
Kerkbrief
e-mail
Wekelijks de liturgie in de kerk
Gemeentebrief
e-mail
Wekelijks via de e-mail naar abonnees
   
De Webmaster

Silvester de Bruin
e-mail

De website www.werenfried.nl
Het archief
e-mail
Om over uw archiefstukken te communiceren
   
Bankrekeningen
Inzake Kerkenraad NL51RABO 0383 9686 90
Inzake Diaconie NL77RABO 0369 7186 31
Inzake Z.W.O. NL21RABO 0369 7724 07
Inzake Bloemenfonds NL43INGB 0003 5088 03
Inzake Verjaardagsfonds NL43RABO 3030 8588 07
Inzake Jeugdwerk NL08RABO 0175 2663 01