Belangrijke adressen

Postadres
Protestantse Gemeente Westervoort
e-mail
Postbus 63
6930 AB – Westervoort
KerkgebouwDorpstraat 61
6931 BD – Westervoort
Paalmanhuis
Dorpstraat 63
6931 BD – Westervoort
Predikant
ds. Margreet de Bree
Telefoon 06-10255351
e-mail 

De Bondgenoot 20 A
3772 BX Barneveld

Voorzitter van de kerkenraad
Vacant 
 
Scriba
Frieda van Geest
Telefoon 026-3117557
e-mail 
Lange Griet 62
6932 MG – Westervoort
Penningmeester
Ard Rougoor
Telefoon 026-3211584
e-mail 
Dorpstraat 60
6931 BK – Westervoort
Diaconie
Henk de Graaf
e-mail
Hoge Eind 104
6932 HS – Westervoort
Jeugdwerk
e-mail 
 
Ledenadministratie
Klaaske Snoek-Stienstra
Telefoon 026-3117391
e-mail
Halve Morgen 20
6931 XM – Westervoort
  
Beheerder kerk en Paalmanhuis
Dick van Voorst
Telefoon 06-22457575
e-mail
Korenbloem 10
6922 GN Duiven
  
 Communicatie
Gemeentebrief
e-mail
Wekelijks via de e-mail naar abonnees
  
Webmaster

 

Silvester de Bruin
e-mail

De website: www.werenfried.nl

 

Koeweide 24

6931 WE  Westervoort

Archief
e-mail
Om over uw archiefstukken te communiceren
  
Bankrekeningen
Inzake KerkenraadNL51RABO 0383 9686 90
Inzake DiaconieNL77RABO 0369 7186 31
Inzake Z.W.O.NL21RABO 0369 7724 07
Inzake JeugdwerkNL08RABO 0175 2663 01