Belangrijke adressen 

Postadres
Protestantse Gemeente Westervoort
e-mail
Postbus 63
6930 AB – Westervoort
Kerkgebouw Dorpstraat 61
6931 BD – Westervoort
Paalmanhuis
Dorpstraat 63
6931 BD – Westervoort
Predikant
ds. Margreet de Bree
Telefoon 06-10255351
e-mail 

De Bondgenoot 20 A
3772 BX Barneveld

Voorzitter van de kerkenraad
Vacant 
 
Scriba
Frieda van Geest
Telefoon 026-3117557
e-mail 
Lange Griet 62
6932 MG – Westervoort
Penningmeester
Ard Rougoor
Telefoon 026-3211584
e-mail 
Dorpstraat 60
6931 BK – Westervoort
Diaconie
Henk de Graaf
e-mail
Hoge Eind 104
6932 HS – Westervoort
Jeugdwerk
e-mail 
 
Ledenadministratie
Klaaske Snoek-Stienstra
Telefoon 026-3117391
e-mail
Halve Morgen 20
6931 XM – Westervoort
   
Beheerder kerk en Paalmanhuis
Dick van Voorst
Telefoon 06-22457575
e-mail
Korenbloem 10
6922 GN Duiven
   
 Communicatie
Gemeentebrief
e-mail
Wekelijks via de e-mail naar abonnees
   
Webmaster

Silvester de Bruin
e-mail

De website: www.werenfried.nl

Koeweide 24

6931 WE  Westervoort

Archief
e-mail
Om over uw archiefstukken te communiceren
   
Bankrekeningen
Inzake Kerkenraad NL51RABO 0383 9686 90
Inzake Diaconie NL77RABO 0369 7186 31
Inzake Z.W.O. NL21RABO 0369 7724 07
Inzake Jeugdwerk NL08RABO 0175 2663 01
   
   
   
   

Online dienst van

26 juni 10:00 uur